Integrationsgenomgång

Hur går integrationen till?

Självständigt informationsutbyte innebär: alla parter kan ansluta sig till TransFollow. För att möjliggöra detta, erbjuder TransFollow en anslutningspunkt till vår plattform via vår API.

Den tekniska implementeringen

Alla parter kan ansluta till TransFollow – och tillsammans formar de informationsutbytet. Anslutningspunkten, API:n, fungerar som en ingångspunkt för dig som programvaruleverantör. API är den offentliga uppsättningen ’slutpunkter’ eller funktionella enheter, som byggs på ett bakgrundsprogram. API-specifikationen beskriver formatet och strukturen för meddelandena för sådana slutpunkter. Bakgrundsprogrammet accepterar informations- och redigeringskommandon från anslutna system via vår API.

Bakgrundsprogrammet accepterar information

Bakgrundsprogrammet accepterar kundinformation från externa system som TMS, ERP och WMS. Kunder kan begära eller erbjuda data i ett syntaktiskt standardformat (JSON) och kommunicera med ”http”-kommunikationsprotokollet. Detta skyddas från tredje parter via ett TLS-standardkrypteringsskikt. Meddelandena via slutpunkterna är ”statslösa” för kunden och bakgrundsprogrammet.

TransFollows koncept

TransFollow översätter all den patentskyddade informationen till en uppsättning TransFollow-koncept. Alla parter samtycker till att förmedla företagsrelevant information enligt dessa villkor. Tillsammans uppnår vi därmed ett framgångsrikt datautbyte. Här kan du ladda ner en beskrivning av samtliga viktiga TransFollow-koncept, inklusive praktiska exempel på hur de används.

Samordning av tillvägagångssättet

TransFollow är en självständig plattform, som är uppbyggd kring en delad central fraktsedel. Alla parter som är involverade i en transport kan dela information om den digitala fraktsedeln. Om en av dem påbörjar en ändring, informeras de övriga. Ändringarna är tillgängliga för anslutna system för samtliga parter.

e-CMR:s målsättningar

Varje part har sina egna målsättningar med e-CMR. En part använder den som en dynamisk fraktsedel, andra för att hantera returer. Dessa val påverkar, berikar och accelererar delar av logistikprocessen för samtliga parter. Samordna din arbetsmetod effektivt med alla parter. På detta sätt kan ni uppnå en framgångsrik integration tillsammans. Din lokala distributör hjälper dig gärna.

Den rätta informationssekvensen

Steg-för-steg-planering av informationsutbytet med TransFollow innebär: att fastställa varje transportrelaterad åtgärd som kräver information. Och fastställa vilken information som skickas från eller till TransFollow. Varje åtgärd i informationsutbytet sker i ordningsföljden för transportåtgärden:

  • Till exempel skapar ett transportplaneringssystem den första fraktdokumentet, eftersom det har den första informationen om den planerade transporten.
  • Lagersystemet har dock ytterligare information angående godsets typ och mängd. Detta lägger till information till fraktsedeln.

Utbyte av information

TMS-, WMS-, FMS- och ERP-system hanteras av olika företag, vart och ett med sina egna procedurer och definitioner när det gäller transporter. Den tillgängliga informationen varierar när det gäller form och innehåll. Dock måste samtliga parter ha förmåga att ansluta till TransFollow. Parterna fastställer gemensamt vilken information som är relevant för ett framgångsrikt arbetsflöde. På detta sättet formar de informationsutbytet tillsammans.

Att skapa en fungerande ritning

Informationsflödet in och ut ur TransFollow löper delvis parallellt med den viktigaste logistikprocessen. Det är därför praktiskt att planera den exakta tidsplaneringen och arbetsflödet för denna information mellan de samarbetande systemen. Vill du skapa en sådan funktionsritning? Din lokala distributör hjälper dig gärna.

Teknisk support

TransFollows tekniska personal erbjuder hjälp med den tekniska implementeringen av din API. Var vänlig kontakta vår supportavdelning genom att skicka ett e-postmeddelande till support@TransFollow.org för ytterligare information.

I utvecklingsdokumentationen hittar du villkoren och specifikationerna för TransFollows API.

I utvecklingsdokumentationen ingår:

  • API-specifikationer för samtliga offentliga slutpunkter.
  • Ett genomgångsavsnitt som förklarar autentiseringen och de första stegen när det gäller användning av TransFollows API.
  • Livscykeln för ett fraktdokument och fraktöverföringsprocessen.
  • En beskrivning av TransFollows e-CMR och TransFollow Approval, kontostrukturen och tillstånd.