Hur fungerar det?

Med TransFollow samarbetar avsändare, speditörer, fraktföretag och mottagare med ett enda enhetligt och säkert gränssnitt.

Genom att använda TransFollow kan fraktgodset spåras i realtid och partnerna kan kommunicera med varandra enkelt. Spara tid och kostnader, arbeta mera effektivt.

Skapa din e-CMR

Avsändare, speditörer och mottagare kan förbereda, utfärda och därefter dela e-CMR:en med sina partners på flera olika sätt.

Det är möjligt att skapa din e-CMR i din egen företagsprogramvara, som exempelvis TMS-, FMS-, WMS- eller ERP-system. För företag med ett stort antal avsändelser, är detta ett effektivt alternativ som reducerar redundanta arbetsflöden.

TransFollow erbjuder API-nycklar för att möjliggöra integration. Be din IT-leverantör eller IT-avdelning att ansluta programvaran till vår cloudlösning. Många logistikprogramvaruleverantörer har redan anslutit sig till, eller planerar att ansluta sig till TransFollow. Se alla våra samarbeten med programvaruleverantörer här. Är du en utvecklare? Läs sedan mera om integrationsprocessen.

Ett annat sätt att skapa e-CMR:en är via transportportalen. Denna lösning är bäst lämpad för små och medelstora transportföretag. Med transportportalen kan du hantera informationen för samtliga av dina anställda, fordon och logistikpartners. Du kan följa processen steg för steg och registrera uppgifter för varje part (avsändare, transportföretag, mottagare) och för godset och transportstatus. Och du kan kommentera angående godset och leveransprocessen.

I båda fallen kommer e-CMR:en att laddas upp till TransFollow-plattformen efter skapandet.

Hantera din e-CMR (TransFollow-portalen)

Alla dina avsändelser är tillgängliga i TransFollow-portalen där du kan hantera dina e-CMR:er. Resultatet: mindre störningar, lägre kostnader och mindre administration. Portalen är praktisk för hantering av dina försörjningskedjepartners (avsändare, speditörer, mottagare, fordon) och dina logistikprojekt.

Med TransFollow-portalen kan du:

 • visualisera och söka efter fraktsedlar
 • göra olika val för sökningar
 • spåra statusen för e-CMR:en
 • visa RTI
 • se vem som undertecknade den digitala fraktsedeln
 • hantera fraktsedelns bifogade filer (bilder och dokument)
 • (automatiskt) arkivera e-CMR:er, alla fraktsedlar förblir tillgängliga.

Underteckna din e-CMR (mobilapp)

TransFollow-mobilappen har utvecklats för användning i lager, på lastbryggor eller på vägen. Med denna app kan användarna underteckna fraktsedlarna digitalt.

Med TransFollow-appen kan du:

 • visa och underteckna e-CMR:en
 • söka efter dina e-CMR:er med hjälp av statusfiltren.
 • granska innehållet i den digitala fraktsedeln
 • spåra och registrera upplocknings- och hämtningstider i realtid
 • göra bokningar och skriva kommentarer
 • tillhandahålla internationella transporter och kontroller
 • underteckna mottagande och överlämnande av godset
 • hantera din RTI
 • lägga till kommentarer, bilder och dokument till e-CMR:en
 • anpassa språket för enkel kommunikation

Intresserad?

Är du intresserad av att ta reda på hur ditt företag kan dra fördel av e-CMR? Fyll i kontaktformuläret.

Vill du ligga steget före kedjan med oss? Var vänlig anmäl dig för nyhetsbrevet