Hur fungerar anslutningsprocessen?

TransFollows e-CMR är normen för logistiksektorn

Precis som inom många andra sektorer, börjar papperslösningar inom transport och logistik att ersättas av digitala innovationer i allt större utsträckning. Hur kan du ansluta dig som programvaruleverantör?

TransFollows e-CMR

Företag som använder ett stort antal e-CMR:er årligen, kan ha stor nytta av en integration mellan TransFollow och sitt programvarusystem eller sin leverantör. Integration är möjlig med TMS-, FMS-,WMS- och ERP-system. Programvaran har byggts ut med möjligheten att skapa, utfärda och hantera den digitala fraktsedeln.

Anslutningsriktlinjer

Dokumenten och materialen på developer.transfollow.com hjälper utvecklare att snabbt och enkelt ansluta till TransFollows API. Du kan använda TransFollows API om du är bekant med http-protokollet, JSON-datapresentation och REST-principerna. Kunskap om OAUTH2 krävs också.

En framgångsrik implementering

Anslutning handlar om mer än att bara ansluta API:n. På supportsidorna kan du läsa i detalj hur en framgångsrik implementering fungerar. Ta även en titt på vår genomgångssektion. Här hittar du ytterligare information om API:n, sidorna som handlar om e-CMR:ens livscykel, koncepten bakom e-CMR, TransFollow Approval, kontostruktur och tillstånd.

API-anslutning med TransFollow

Hur går integrationen till?

Steg 1: Partnermiljö

  • TransFollow erbjuder en API-nyckel för partnermiljön. Det är på detta sätt du påbörjar integrationsprocessen som programvaruleverantör. Du får tillgång till partnermiljön. Detta återspeglar produktionsmiljön och är endast avsedd för tester.

Steg 2: Systemverifiering

  • TransFollow utför sedan ett systemverifieringstest under vilket vi verifierar korrekt integration och drift av TransFollow i programvaran/systemet. Efter godkännande är verifierings- och certifieringsprocedurerna slutförda. Du kommer att få vår API-nyckel för produktionsmiljön när ett licensavtal mellan dig och TransFollow har upprättats.

Certifieringsprocessen bekräftar integrationskvaliteten. TransFollow accepterar dig som en programvaruleverantör för den godkända listan över programvaruintegrationer. Ytterligare information om integrationen återfinns på sidorna under support.

Efter integrationen

Efter integrationen kan du i egenskap av programvaruleverantör underteckna ett licensavtal och fördela krediter bland TransFollow-användarna. Transfollows filosofi och strategi kräver nära samarbete med och deltagande från programvaruleverantörerna när det gäller vidareutveckling av TransFollow-plattformen för att optimera den för dina kunder. Din lokala distributör ger dig gärna ytterligare information.

Support för programvaruleverantörer

  • Hjälp med att komma igång

För hjälp med att komma igång, kontakta din lokala distributör. Eller kontakta TransFollow-integrationsspecialisten direkt via e-postadressen support@transfollow.org.

  • Under och efter integrationen

Vår supportavdelning hjälper dig under och efter integrationen. Den första supportlinjen för slutanvändare utförs av dig som programvaruleverantör och/eller din lokala distributör.

  • Tekniska frågor

Har du några frågor om anslutning med TransFollow eller har du några tekniska frågor om vår produkt. Var vänlig kontakta vårt kontor i Nootdorp eller läs våra FAQs (vanligt förekommande frågor).

Intresserad?

Är du intresserad av att ta reda på hur ditt företag kan dra fördel av TransFollow? Kontakta din lokala distributör. Som programvaruleverantör, skulle du vilja veta mera om att ansluta till TransFollow? Då ska du kontakta TransFollow.

Vill du ligga steget före kedjan med oss? Var vänlig anmäl dig för nyhetsbrevet