e-CMR: varför ansluta sig?

Optimera e-CMR-processen och förbättra kommunikationen längs med hela logistikkedjan.

Är du en programvaruleverantör och vill bidra till den nya digitala normen inom logistiksektorn? Integrera TransFollow i din programvarulösning.

Enhetlig digital fraktsedel

Inom logistik handlar allt om effektivitet. Med TransFollow kan speditörer, logistiktjänsteleverantörer och mottagare, ange, utbyta och underteckna en standardiserad digital fraktsedel. Denna säkra digitala lösning erbjuder juridisk säkerhet: en e-CMR är precis lika tillförlitlig som en pappersfraktsedel.

Oberoende utbyte av information

I åratal har planering och verkställande av transportverksamhet hanterats och kontrollerats med hjälp av ICT-system som TMS-, ERP- och cloudlösningar för automatisering och övervakning av transporter. Enheter ombord och mobilappar följer alla detaljer i en transportoperation. TransFollow utvecklades som ett oberoende informationsutbyte mellan dessa system.

Mervärde

För ERP, TMS, WMS, FMS och andra (specialutvecklade) program, ger integration med TransFollow dig och din kund processfördelar. Skapa mervärde för dina IT-lösningar för logistikkedjan genom att lägga till den digitala standardfraktsedeln.

För högre effektivitet

En standardanslutning till TransFollow berikar din programvarulösning med externa data, som exempelvis visa-och-underteckna-ögonblick. Det erbjuder en enkel lösning som stödjer din kärnverksamhet. Du kan öka effektiviteten för din transportkedja genom att automatiskt uppdatera och utbyta information med programvara och system, både på kontoret och i fordonsflottan.

Anslutning till TransFollow

Precis som för en ERP-, TMS-, WMS-, FMS- eller annan anpassad eller egenutvecklad programvarulösning, kan du enkelt ansluta TransFollow-miljön till vår API-anslutning. Du kan hitta ytterligare information i TransFollow-dokumentationen (TFSpecs). Den innehåller en omfattande beskrivning på engelska av vår API-anslutning.

Användarkrediter

Dina kunder använder e-CMR:en från sin egen miljö. TransFollow-användare köper krediter för att utfärda e-CMR:en. Dessa krediter är tillgängliga från din lokala distributör och från programvaruleverantörer med TransFollow-integration. Så snart som integrationen med TransFollow har genomförts, kan du erbjuda dina användare denna extratjänst. Detta görs i samråd med TransFollow.

Intresserad?

Är du intresserad av att ta reda på hur ditt företag kan dra fördel av TransFollow? Kontakta din lokala distributör. Som programvaruleverantör, skulle du vilja veta mera om att ansluta till TransFollow? Då ska du kontakta TransFollow

Vill du ligga steget före kedjan med oss? Var vänlig anmäl dig för nyhetsbrevet