Omówienie integracji

W jaki sposób działa integracja?

Niezależna wymiana informacji oznacza, że wszystkie strony mogą połączyć się z TransFollow. Aby to umożliwić, TransFollow oferuje nasz API jako punkt połączenia z naszą platformą.

Wdrożenie techniczne

Wszystkie strony mogą połączyć się z TransFollow i wspólne decydować o wymianie informacji. API jako punkt połączenia służy dostawcom oprogramowania jako punkt wejścia. API to publiczny zestaw punktów końcowych, czyli jednostek funkcjonalnych, zintegrowanych w aplikacji końcowej. Specyfikacja API opisuje format i konstrukcję komunikatów dla tych punktów końcowych. Aplikacja końcowa przyjmuje informacje i komendy edycji z połączonych systemów za pośrednictwem API.

Aplikacja końcowa przyjmuje informacje klientów

Aplikacja końcowa przyjmuje informacje klientów z systemów zewnętrznych, takich jak TMS, ERP i WMS. Klienci mogą poprosić o dane lub zaoferować je w standardowym formacie syntaktycznym (JSON) i przekazywać je protokołem komunikacyjnym http. Informacje te są chronione przed dostępem osób trzecich standardową warstwą szyfrowania TLS. Komunikaty przekazywane za pośrednictwem punktów końcowych są bezstanowe dla klientów i aplikacji końcowych.

Koncepcje TransFollow

TransFollow przekłada wszystkie opatentowane informacje na zestaw koncepcji TransFollow. Wszystkie strony zgadzają się na przekazywanie informacji istotnych dla danej firmy na takich zasadach. Wspólnie realizują dzięki temu skuteczną wymianę danych. Tutaj możesz pobrać opis wszystkich ważnych koncepcji TransFollow, w tym przykłady ich praktycznego zastosowania.

Koordynacja podejścia

TransFollow to niezależna platforma stworzona wokół koncepcji współdzielonego centralnego listu przewozowego. Wszystkie strony zaangażowane w daną usługę transportową mogą udostępniać sobie informacje o cyfrowym liście przewozowym. Jeśli jedna z nich wprowadzi zmianę, zostaną o niej poinformowane pozostałe strony. Takie zmiany będą dostępne w połączonych systemach wszystkich stron.

Cele e-CMR

Każda strona ma swoje własne cele dotyczące e-CMR. Jedna strona wykorzystuje go jako dynamiczny list przewozowy, a inna zarządza zwrotami. Wybory te wpływają na poszczególne części procedury logistycznej, wzbogacają ją i przyspieszają ją dla wszystkich stron. Dzięki temu wydajnie koordynują one swoją metodę pracy ze wszystkimi stronami. W ten sposób wspólnie mogą pomyślnie zrealizować integrację. Pomocy w tym zakresie chętnie udzieli lokalny dystrybutor.

Prawidłowa kolejność informacji

Planowanie wymiany informacji krok po kroku w TransFollow oznacza identyfikację każdego działania związanego z transportem, które wymaga informacji. Oznacza także określenie rodzaju informacji wysyłanych do lub z TransFollow. Każde działanie w ramach wymiany informacji realizowane jest w kolejności realizowania czynności transportowych:

  • Na przykład system planowania transportu tworzy dokumenty przewozowe, ponieważ jako pierwszy ma informacje o planowanym transporcie.
  • Tymczasem w systemie magazynowania znajduje się więcej informacji na temat rodzaju i ilości towarów. System dodaje te informacje do listu przewozowego.

Wymiana informacji

Systemami TMS, WMS, FMS i ERP zarządzają różne firmy, z których każda ma swoje własne procedury i definicje transportu. Dostępne informacje różnią się formą i treścią. Jednak wszystkie strony muszą być w stanie połączyć się z TransFollow. Strony wspólnie określają, które informacje są istotne do skutecznej realizacji danego przepływu pracy. W ten sposób wspólnie decydują o wymianie informacji.

Tworzenie wzorca funkcjonalnego

Przepływ informacji do i z platformy TransFollow jest realizowany częściowo równolegle do najważniejszego procesu logistycznego. Dlatego warto zaplanować dokładny termin i przepływ pracy tych informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą systemami. Czy chcesz utworzyć taki wzorzec funkcjonalny? Pomocy w tym zakresie chętnie udzieli lokalny dystrybutor.

Wsparcie techniczne

Personel techniczny TransFollow oferuje wsparcie przy wdrożeniu technicznym naszego API. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z naszym działem wsparcia pod adresem support@TransFollow.org.

W dokumentacji deweloperskej znajdują się warunki i specyfikacje API TransFollow.

Dokumentacja deweloperska obejmuje:

  • Specyfikacje API dla wszystkich publicznych punktów końcowych.
  • Część opisowa wyjaśniająca uwierzytelnienie i pierwsze kroki korzystania z API TransFollow.
  • Cykl życia dokumentu przewozowego i procedury wymiany handlowej.
  • Opis e-CMR TransFollow i zatwierdzenie TransFollow, struktura konta i zezwolenia.