Ratificatie e-CMR Protocol

24-05-2019

Laatste update op 12 juni 2020

Papierloos de grens over in 26 landen

In 1956 is door de Verenigde Naties het CMR-verdrag opgesteld met als doel een uniform juridisch kader te bieden voor het (inter)nationale goederenverkeer over de weg. Het verdrag is geratificeerd door de meeste landen in Europa, maar ook door verschillende landen buiten Europa.

Het CMR document bevat niet alleen de juiste informatie over de lading, maar is ook de overeenkomst tussen de drie partijen (afzender, vervoerder en ontvanger). In de CMR vrachtbrief worden aansprakelijkheid, schade en vergoedingen geregeld. De CMR is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van ontvangst en/of de plaats van aflevering gelegen is in een deelnemend land.

In februari 2008 is er een aanvullend e-protocol toegevoegd aan het CMR-Verdrag, dat in juni 2011 in werking is getreden. Het E-protocol biedt een juridisch kader en juridische standaarden voor het gebruik van elektronische middelen bij het vastleggen van de CMR-vrachtbrief. Inmiddels hebben 23 landen zich geratificeerd. Deze landen zijn: Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Iran, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Moldavië, Polen, Portugal, Rusland, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Turkije, Tadzjikistan, Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland. [Bron: UN]

Daarnaast staat het op de agenda van verschillende landen, zoals het Italie en Duitsland.

Grensoverschrijdend vervoer

Transporteurs kunnen in de aangesloten landen papierloos over de grens rijden met behulp van mobiele oplossingen, zoals boardcomputers of de mobiele App van TransFollow. In januari 2017 vond het eerste grensoverschrijdende transport plaats tussen Spanje en Frankrijk waarbij gebruik werd gemaakt van de e-CMR van TransFollow.

Inmiddels wordt de e-CMR van TransFollow op steeds grotere schaal dagelijks ingezet door gebruikers. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven gestart die het grensoverschrijdend vervoer testen, zoals het AEOLIX project [lees meer] en het eerste verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland is een feit [lees meer].

En niet geratificeerde landen?

Veel transport over de Europese wegen bestaat uit grensoverschrijdend verkeer, ook door of naar landen die niet geratificeerd zijn. Maar ook hier kunt u al de digitale vrachtbrief gebruiken voor uw eigen voordeel.

Bijvoorbeeld in Duitsland, waar veel verkeer doorheen trekt, kunt u al digitaal rijden. De transparantie en het realtime inzicht zijn innovatieve toevoegingen. Door de digitale vrachtbrief zien alle partijen in de supply chain waar de lading én de emballage zich bevinden. U als vervoerder, verlader of eindklant weet met TransFollow precies waar in Duitsland de zending is en wanneer de levering verwacht wordt. De digitale vrachtbrief heeft nog niet dezelfde status als de papieren vrachtbrief. De chauffeur moet deze dus ook bij zich hebben voor de handhavers. [Bron: Beurtvaartadres]

Nationale vrachtbrieven

TransFollow is ontwikkeld door de markt, voor de markt. Dit betekend dat het platform van TransFollow continue in ontwikkeling is. Als aanvulling op de e-CMR, heeft TransFollow het ook mogelijk gemaakt om de nationale vrachtbrieven te gebruiken, zoals de Nederlandse AVC, de Franse Lettre de Voiture en de Spaande Carte de Porte.

Overstappen naar de digitale vrachtbrief?

Contact onze Nederlandse distributeur Beurtvaartadres