ADR informatie bij gevaarlijke situaties

08-07-2019

Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer er een ongeval plaats vindt met vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoert. Zoals laatst bij een ongeval in Duitsland. Daarbij heeft er een ongeval plaatsgevonden met een transporteur met radioactieve stoffen op de Autobahn 7 in Beieren. “De aankomende patrouille van de verkeerspolitie kon niet communiceren met de buitenlandse chauffeur, maar herkende de borden met gevaarlijke goederen die op de vrachtwagen waren bevestigd. De vervoerde goederen waren duidelijk radioactief materiaal”, zei de woordvoerder. Bron: Welt.de

De brandweer is uitgerukt voor een grootschalige operatie met 48 brandweerlieden. De brandweer heeft het voertuig en de mensen op de plaats van het ongeval met hun meetapparatuur gecontroleerd. De lading, die in kartons was verpakt, was intact gebleven.

Waarschuwingsborden

Op dit moment zijn voertuigen alleen voorzien van waarschuwingsborden, die slechts algemene informatie geven over de aanwezigheid van gevaarlijke goederen, maar waarover men geen conclusies kan trekken over het type, de hoeveelheid of de potentiële gevaren. Deze informatie is wel belangrijk voor het bepalen van de nodige maatregelen van de hulpdiensten.

De digitale vrachtbrief van TransFollow is daarbij de uitkomst. Tijdens het AEOLIX pilot project is, in samenwerking met de Duitse organisatie BGL, de mogelijkheid getest om de ADR informatie op de vrachtbrief in te zien in geval van nood.

In Duitsland houdt de brancheorganisatie voor transport BGL zich al jaren bezig met het automatiseren van de uitwisseling van informatie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen in het vrachtverkeer.

Op basis van een digitale vrachtbrief kan de geautomatiseerde informatie, van het bij het ongeval betrokken voertuig, via eCall (112-gebaseerde noodhulp vanuit het voertuig in Duitsland) worden doorgestuurd. Automatisch wordt er een noodbericht geactiveerd en gekoppeld aan de exacte GPS-gegevens van de locatie. Deze gegevens (bv. op basis van de kentekenplaten van het voertuig) worden aangevuld met de desbetreffende gegevens op de vrachtbrief en wordt doorgestuurd naar het verantwoordelijke controlecentrum. Vervolgens worden onmiddellijk de nodige maatregelen genomen.

Tijdwinst en verhoging openbare veiligheid

De invoering van een dergelijk systeem zal leiden tot een enorme tijdwinst en een verhoging van de openbare veiligheid. Alleen al de onmiddellijke kennis van de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke lading en de potentiële risico’s ervan zal een nauwkeurigere en snellere reactie van de hulpdiensten mogelijk maken. Indien nodig kan deze informatie ook snel gedeeld worden met de personen in de nabije omgeving die gevaar lopen.

De situatie kan echter ook zo zijn dat de ADR informatie op de digitale vrachtbrief aantoont dat het soort en de hoeveelheid gevaarlijke goederen klein en/of relatief “ongevaarlijk” is.  De operatie kan dan worden uitgevoerd door een (vrijwillige) brandweer zonder verdere hulp van buitenaf en niet door  gespecialiseerde eenheden. Dit kan leiden tot lagere kosten voor gemeentes en de verzekeringsmaatschappijen.

De BGL heeft dit idee een nieuwe impuls gegeven en begin mei 2019 in het kader van het EU-project AEOLIX LL.12 een korte film opgenomen. Deze film legt uit hoe zo’n automatische melding van een ongeval met gevaarlijke stoffen in de praktijk zou kunnen werken. De BGL werd ondersteund door de Duitse brandweervereniging.