Release Note – 2019.10

15 juli 2019

Maandag 15 juli is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App

  • Samenvatting voor afzenders/ontvangers: Tijdens een Sign-on-Glass tekenproces kunnen afzenders en ontvangers de belangrijkste informatie controleren van de digitale vrachtbrief, welke hij gaat tekenen. Voornamelijk: Goederen details, emballage details, observaties, tijd van vertrek en aankomst welke zijn geregistreerd door de chauffeur. Daarnaast kunnen ze observaties toevoegen. Er is een extra informatie scherm toegevoegd tijdens het tekenproces.
  • Observaties: Een chauffeur kan zijn observaties bekijken en toevoegen in het overview scherm van de e-CMR.
  • Laad- en lostijden: Chauffeurs kunnen nu de start en het einde van het laden en lossen registreren. Deze informatie kan ook worden doorgegeven via een Intent.

TransFollow API en andere algemene verbeteringen

  • Kwaliteit van emballage: Op dit moment is dit element verplicht. Op aanvraag van gebruikers zal dit onderdeel optioneel worden.
  • Type acties voor een chauffeur: Indieners kunnen aangeven welk type acties niet worden ondersteund voor een gegeven vrachtbrief tijdens het maken of uitgeven van een vrachtbrief via API. Bijvoorbeeld, “overdracht naar een andere koerier”, “overdracht aan geadresseerde voor verdere inspectie” kan worden gedeactiveerd. Als gevolg hiervan ziet de bestuurder deze opties niet in de TF-app voor een gegeven vrachtbrief.
  • Kenteken: Chauffeurs kunnen kenteken toevoegen op de digitale vrachtbrief in draft via API
  • Notificaties voor gedelegeerde: Elk bedrijf kan zijn rechten delegeren aan een ander bedrijf of gebruiker (een gedelegeerde). Er is een verbetering van de meldingsservice aangebracht zodat de afgevaardigde meldingen van het TransFollow-systeem kan ontvangen. Elke partij kan zijn meldingen configureren via TF Portal en via de TF-app.
  • Nieuwe datum / tijd formaat: De weergave van de datum- en tijdnotatie is gewijzigd in de TF-app, PDF en Portal om de leesbaarheid te verbeteren.
  • Acceptatie van de goederen na inspecties door een ontvanger: tijdens acceptatie van de goederen na inspecties kunnen geadresseerden foto’s toevoegen of documenten bijvoegen. Dit kan via de TF Portal en via de TF-app.