Integratiehandleiding

Hoe verloopt de integratie?

Een onafhankelijke informatie-uitwisseling betekent: alle partijen kunnen een verbinding maken met TransFollow. Om dit mogelijk te maken, biedt TransFollow een verbindingspunt met de API naar ons platform.

De technische uitvoering

Alle partijen kunnen een verbinding maken met TransFollow – en geven samen de informatie-uitwisseling vorm. Het verbindingspunt met de API dient als ingang voor u als softwareleverancier. De API is de publieke set van ‘endpoints’ of functionele eenheden, gebouwd op een backendapplicatie. De API-specificatie beschrijft het format en de structuur van de berichten. De backend accepteert de informatie en het doel van de functie.

Backend accepteert informatie

De backend accepteert klantinformatie via endpoints van externe systemen zoals TMS, ERP en WMS. De klanten kunnen gegevens opvragen of aanbieden in een standaard syntactisch formaat (JSON). Klanten communiceren met het http-communicatieprotocol. Dit is afgeschermd van derden door een standaard TLS-coderingslaag. Berichten via de endpoints zijn staatloos voor klant en backend.

TransFollow-begrippen

TransFollow vertaalt alle gepatenteerde informatie in een set TransFollow-begrippen. Alle partijen stemmen ermee in om bedrijfsrelevante informatie te communiceren in deze begrippen. Zo realiseren we samen een succesvolle gegevensuitwisseling. Hier downloadt u een beschrijving van alle belangrijke TransFollow-begrippen, inclusief praktijkvoorbeelden van het gebruik.

De aanpak coördineren

TransFollow is een onafhankelijk platform, opgebouwd rondom een gedeelde centrale vrachtbrief. Alle partijen die betrokken zijn bij een transport kunnen informatie uitwisselen over de digitale vrachtbrief. Initieert één van hen een wijziging? Dan worden de anderen op de hoogte gebracht. De wijzigingen zijn beschikbaar voor de aangesloten systemen van alle partijen.

Doelstellingen met de e-CMR

Elke partij heeft haar eigen doelstellingen met de e-CMR. De ene partij gebruikt het als dynamische vrachtbrief, een ander voor het beheer van retourzendingen. Deze keuzes beïnvloeden, verrijken en versnellen delen van het logistieke proces voor alle partijen. Coördineer uw werkwijze goed met alle partijen. Zo komt u samen tot een succesvolle integratie. Uw lokale distributeur ondersteunt u hierbij graag.

De juiste informatievolgorde

Het plannen van de stapsgewijze informatie-uitwisseling naar TransFollow betekent: elke transport gerelateerde actie bepalen die informatie behoeft. En bepalen welke informatie wordt verzonden van of naar TransFollow. Elke actie in de informatie-uitwisseling gebeurt in de volgorde van de transportoperatie:

  • Een transportplanningssysteem maakt bijvoorbeeld het vrachtdocument aan, omdat het de eerste informatie heeft over het geplande transport.
  • Het magazijnsysteem heeft juist weer informatie over de aard en hoeveelheid van goederen. Het voegt deze informatie toe aan het vrachtdocument.

Informatie-uitwisseling

TMS-, WMS-, FMS- en ERP-systemen worden beheerd door verschillende bedrijven, met hun eigen procedures en definitie van transport. De beschikbare informatie verschilt qua vorm en inhoud. Maar alle partijen moeten een verbinding met TransFollow tot stand kunnen brengen. Partijen bepalen onderling welke informatie relevant is voor een succesvolle workflow. Zo geven ze samen vorm aan de informatie-uitwisseling.

Functionele blauwdruk maken

De informatiestroom in en uit TransFollow loopt deels parallel aan het belangrijkste logistieke proces. Daarom is het ook nuttig om de exacte timing en workflow te plannen van deze informatie tussen de samenwerkende systemen. Wilt u zo’n functionele blauwdruk maken? Uw lokale distributeur ondersteunt u graag.

Technisch support

De technische staf van TransFollow biedt u ondersteuning bij de technische implementatie van de API. Neem voor meer informatie contact op met onze support afdeling door een e-mail te sturen naar support@TransFollow.org of bel naar +31 885525540 or +31 623909477 voor meer informatie.

In de ontwikkelingsdocumentatie vindt u de voorwaarden en specificaties van de TransFollow-API.

De ontwikkelingsdocumentatie bevat:

  • API-specificaties voor alle publieke endpoints.
  • een ‘walkthrough’-sectie met toelichting op de authenticatie en de eerste stappen voor het gebruik van de TransFollow-API.
  • de levenscyclus van een vrachtdocument en het proces van de vrachtoverdracht.
  • een beschrijving van de TransFollow-vrachtbrief en TransFollow Approval, de accountstructuur en permissies.