Release Notes – 2021.05

8 april 2021

Woensdag 8 april 2021 is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App

  • Temperatuur inspectie – alleen cijfers

Bij het aangeven van de temperatuur tijdens de teken inspecties in de TransFollow App kun je nu alleen cijfers tot op twee decimalen na de komma invullen. Voorheen was het ook mogelijk om letters te gebruiken om Celsius of Fahrenheit aan te duiden, maar gezien de regio’s van onze actieve gebruikers staat Celsius als standaard ingesteld.

  • Voeg emballage toe – opslaan en nog een toevoegen.

Bij het toevoegen van emballage is het nu mogelijk, na het aangeven van het eerste artikel, te klikken op ‘Opslaan en nog een toevoegen’. Op deze manier kan de gebruiker meerdere emballage items aangeven zonder terug te hoeven gaan naar de toevoegknop op het overzichtsscherm van het vrachtdocument. Als de gebruiker klaar is, kan hij of zij op ‘opslaan’ klikken om terug te gaan naar het overzichtsscherm, en alle toegevoegde Emballage items worden opgeslagen en gepresenteerd.

TransFollow API

  • /consumerreseach endpoint vervanging

In de vorige release notes hebben we u geïnformeerd over de vervanging van het ‘Consumer search endpoint’ dat nu inderdaad is vervangen. Lees onze vorige release-opmerkingen om meer te lezen over deze vervanging.

  • Technische optimalisaties voor het ophalen van vrachtdocumenten

Door een aantal technische verbeteringen aan het TransFollow Platform hebben we onze responstijd verbeterd bij het opvragen van vrachtdocumenten met behulp van de API-verbinding.