Release Notes – 2021.04

17 maart 2021

Woensdag 17 maart 2021 is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App

  • Contact veld toegevoegd bij het aanpassen van rollen

Vanaf nu is het mogelijk om meer contactdetails van de wederpartijen toe te voegen tijdens het creeeren van de vrachtbrief in de TransFollow App. Je kan de volgende informatie toevoegen: naam, email adres en telefoonnummer. De contact details zijn ook aan te passen in de TransFollow App. Na het indienen is de informatie ook te zien in het detail scherm van de vrachtbrief.

  • SMS niet beschikbaar

We hebben feedback ontvangen dat sommige board computer integraties, welke geen SMS applicatie hebben geïnstalleerd en kunnen daardoor geen SMS notificatie verzenden na het tekenen van de vrachtbrief door middel van Sign on Glass. Met deze laatste update hebben we de mogelijkheid om een telefoon nummer in te vullen tijdens de Sign on Glass tekenprocedure verborgen als deze SMS app niet op de board computer staat geprogrammeerd.

TransFollow API

  • Email notificatie versturen na inspecteren goederen

We hebben het mogelijk gemaakt om na het ondertekenen van het vrachtdocument na inspectie van de goederen een notificatie per e-mail naar de wederpartijen te sturen. Wanneer de ontvanger na de inspectie tekent, ontvangen alle andere partijen die de meldingen hebben ingeschakeld een e-mail om hen hiervan op de hoogte te stellen.

  • Subscription/webhook uitgebreid voor opmerkingen

De subscription / webhook is uitgebreid. Tot voorheen werd dit alleen gebruikt voor de verandering van de status van de vrachtbrief. Nu is het ook mogelijk voor het plaatsen van opmerkingen op het niveau van ‘waarschuwing’ of ‘onregelmatigheid’. Niet voor de opmerkingen op het niveau van ‘informatie’.

#Version 1.650.0

Added a new subscription that will trigger events when a comment of warning or irregularity importance is added to the freight document

  • See _/freightdocuments/{freightDocumentsId}/subscriptions [POST]_
  • See _/freightdocuments [POST]_
  • Consumer search endpoint is vervangen

De ‘consumersearch endpoint’ wordt spoedig vervangen door een filter voor ‘reference value’ in de regulieren GET freightdoments endpoint. Deze endpoint vervangt de vorige versie en kan gebruikt worden om vrachtdocumenten op te halen op basis van de waarde van referenties. Dit is een bijgewerkte functie, geen nieuwe functionaliteit. Het ‘consumerearch-eindpunt’ wordt binnen een bepaalde tijd beëindigd.

# Version 1.651.0

  • Added ‘referenceValue’ as searchable filter in _/freightdocuments [GET]_