Release Notes – 2021.03

24 februari 2021

Woensdag 24 februari 2021 is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

Veranderingen en verbeteringen

TransFollow App

  • Bewerk zegels als vervoerder

Het is nu ook mogelijk om de zegels te bewerken terwijl de vracht onderweg is.

  • Emballage referentie weergegeven

De referenties van de emballage items worden nu weergegeven op de vrachtdocumentdetails. Dit is nu in lijn met de informatie over de gestructureerde goederen. Door configuratie is het voor de vervoerder ook mogelijk om de informatie te bewerken.

TransFollow API

  • Extern bewijs van overdracht

De externe Bewijs van Overdracht is een manier voor geïntrigeerde derde partijen een bewijs van overdracht en een observatie te sturen voor een specifieke eCMR zonder gebruik van de TransFollow App.

Dit betekend dat een derde partij, door hun eigen mobiele applicatie te gebruiken voor het creëren van een observatie en een Bewijs van Overdracht, in de vorm van een jpg of png bestand, kun je dit in TransFollow laten registreren via hun backend-integratie.

Het bestand dat verstuurd is wordt getoond als het bewijs van overdracht op de vrachtbrief, de PDF en in de TransFollow Portal. Aangezien TransFollow geen middelen heeft om de inhoud en de geldigheid van dit overdrachtsbewijs te controleren, wordt een disclaimer getoond.

Dit externe bewijs van overdracht is een backend-naar-backend-oplossing en kan alleen worden gebruikt wanneer de API-sleutel van de klant door TransFollow toegang heeft gekregen voor het gebruik van dit eindpunt

#Version 1.628.0

  • Added a new endpoint that allows an external system to submit a proof of transfer of the goods.
  • See _/freightdocuments/{freightDocumentsId}/transfergoodswithexternalproofoftransfer [POST]_

Sprint Review