Release Notes – 2021.02

3 Februari 2021

De User Interface van de TransFollow App heeft een nieuw design. Vandaag lanceren we deze nieuwe User Interface van de TransFollow App. Naast de look en feel, blijven alle vertrouwde en bekende features en functionaliteiten hetzelfde. Dit is gedaan ter voorbereiding van iets groters dat we in de nabije toekomst bekend zullen maken…

We presenteren een aantal highlights van deze nieuwe User Interface uit de sprint review door het TransFollow team.

Release notes

Woensdag 3 februari 2021 is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App nieuwe UI Release Highlights

  • Registreer / wachtwoord vergeten in de TransFollow App

Als u uw account bij TransFollow in de App wilde registreren, werd u in het verleden doorgestuurd naar de TransFollow Portal. Nu, wanneer u op het startscherm op ‘Registreren’ klikt, kunt u eenvoudig uw account aanmaken in de interface van de app zelf.

Hetzelfde geldt voor aanvragen van een nieuw wachtwoord. Als u het wachtwoord van uw TransFollow-account bent vergeten, kunt u op ‘Wachtwoord vergeten’ klikken. Het aanvragen van een nieuw wachtwoord, wordt nu gedaan in de TransFollow App zelf.

In beide scenario’s ontvangt u een e-mail om de registratie te bevestigen of om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

  • Vrachtbrief details

Het overzichtsscherm van de vrachtdocumenten en het vrachtdocument detailsscherm hebben ook een nieuwe interface. De icoontjes hebben een nieuwe look gekregen, maar voor de duidelijkheid vermelden we de status ook nog in woorden. In de detailscherm van de vrachtbrief vindt u de chauffeursinstructies nog steeds bovenaan. Het menu bovenaan is kleiner gemaakt en de andere opties zijn beschikbaar in het overflowmenu rechtsboven in het scherm.

Om het scherm zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken is de informatie over de verlader en ontvanger nu naast elkaar geplaatst waarbij je de benodigde partij selecteert. In dit gedeelte wordt automatisch de informatie weergegeven volgens de status van de eCMR.

In het instellingenmenu wordt het versienummer van de geïnstalleerde app gepresenteerd om dit ter ondersteuning te communiceren naar de support afdeling van TransFollow.

  • Sign-on-Glass Flow

Het tekenen van de eCMR met gebruik van de tekenmethode Sign-On-Glass, maar ook de andere tekenmethodes, heeft een nieuw User Interface. Hierbij is de workflow hetzelfde als voorheen.

  • Multi signing information Cards

De selectie en het ondertekenen van meerdere vrachtbrieven blijft zoals het was, maar wanneer je je in het inspectie proces bevind, worden de eCMRs apart van elkaar gepresenteerd.

Je kan daarbij switchen tussen de verschillende vrachtbrieven door te swipen naar links of recht of door te klikken op de pijltjes. De verschillende informatie ‘kaarten’ van de vrachtbrief zullen verschijnen met de bijbehorende informatie van de goederen en observaties.

Als je een observatie wil toevoegen aan één specifieke vrachtbrief, kun je een stuk naar beneden scrollen naar de button ‘voeg observatie toe’. Als je een observatie wil toevoegen aan alle geselecteerde vrachtbrieven dan klik je op ‘voeg observatie toe’ boven aan in het scherm, onder het icoon van het oog.

TransFollow App Nieuwe Features

Naast de nieuwe User Interface, heeft de TransFollow App ook een aantal nieuwe features:

  • Zegelnummer inspectie is toegevoegd aan de ‘Tekenen met Bedrijfscode’.

De teken methode ‘Tekenen met Bedrijfscode’ was geïntroduceerd aan het einde van 2020. Nu is het daarbij ook mogelijk om zegelnummer toe te voegen tijdens het inspectieproces.

  • Aangepaste meethoeveelheid + eenheid toegevoegd aan Sign on Glass + totalen

Sommige bedrijven gebruiken geen standaard meeteenheid zoals kilo’s of aantal items. Op verzoek hebben we een ‘Bedrijfsspecifieke eenheid en aantal’ geïntroduceerd. Het aantal (of hoeveelheid) is decimaal en de meeteenheid is een vrij veld dat moet worden ingevuld met de specifieke eenheid van het bedrijf. Deze maateenheid en hoeveelheid wordt ook gepresenteerd in de goederenlijst met totalen.

Deze informatie wordt zowel in het TransFollow Portal op vrachtdocumentinformatie als op het pdf-document weergegeven. Dit veld is alleen beschikbaar voor goederen en gevaarlijke goederen, niet voor emballage items.

API veranderingen

  • Added new attribute ‘customMeasurementQuantity’ to the goods item and dangerous good items
  • Added new attribute ‘customMeasurementUnit’ to the goods items and dangerous item.
  • Added new attributes ‘totalCustomMeasurementQuantity’ to the StructuredGoodsInfo.
  • Added new attribute ‘totalMeasurementUnit’ to the StructuredGoodsInfo.