Release Notes – 2020.11

Woensdag 23 september is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

Algemeen

 • Aanvulling op adres toegevoegd

In de adresregel is nu de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld, een indicatie van het gebouw, een nummer van een winkel of een instructie. Deze informatie wordt gepresenteerd in de TransFollow Portal, de mobiele App en op het PDF.

TransFollow Portal

 • Meer details over een incorrecte ondertekening met TFA

Wanneer er iets fout ging tijdens het ondertekenen van de vrachtbrief met het gebruik van TransFollow Approval, wordt dit getoond in de TransFollow Portal en de PDF. Een waarschuwingssymbool wordt getoond, met de informatie van de persoon die probeerde te tekenen. Je kunt op ‘Bekijk details’ klikken om meer te leren over de oorzaak van de waarschuwing.

De mogelijkheden zijn:

 1.  Reactiecode is ongeldig
 2. De wederpartij heeft de verkeerde rol en wordt niet geassocieerd met de vrachtbrief
 3. Voor het laden moet de wederpartij de rol van verlader hebben of laadplaats.

TransFollow App

 • Selectie overdrachtstype is veranderd

Tijdens het tekenproces is het selecteren van de overdrachtstype veranderd om het minder foutgevoelig te maken en meer intuïtief. Het design is veranderd om het leesbaarder te maken en er wordt een automatische selectie gemaakt van de logische overdrachtstype, gebaseerd op de status van de vrachtbrief (bijv. als de vrachtbrief in ONDERWEG is, is standaard het overdrachtstype LOSSEN geselecteerd). Als het overdrachtstype niet correct is, kan de gebruiker dit veranderen (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de goederen wil overdragen aan een andere vervoerder of de goederen wil ophalen van een tussen locatie). Het scherm is opgedeeld in drie delen zodat de chauffeur makkelijk een selectie kan maken van de situatie; ‘Om op te halen, Onderweg en Afleveren’.

 • Waarschuwing tijdens inspectie in het geval van verschillende adressen

Wanneer meerdere documenten zijn geselecteerd voor tekenen, maar er verschillende adressen op de vrachtbrieven staan voor laden of lossen, komt er een waarschuwing in beeld. ‘U staat op het punt documenten met verschillende adressen te ondertekenen. Zorg ervoor dat er geen vergissing is gemaakt voordat u doorgaat.’ Deze adressen worden getoond in het inspectie scherm. De chauffeur kan terug gaan om de selectie te veranderen of kan doorgaan met het tekenproces als hij of zij concludeert dat de waarschuwing door een typefout komt. De chauffeur kan een observatie maken om de partners in de keten te informeren. 

 • Wederpartij kan de PDF bekijken tijdens het tekenen met TransFollow Approval

Tijdens het tekenproces met het gebruik van TransFollow Approval, kunnen de verlader en ontvanger nu het PDF bekijken op zijn of haar eigen apparaat. Na het scannen van de QR-code, krijgt de verlader of ontvanger een overzicht met de informatie over de vervoerder en de toestemming om de vrachtbrief te lezen, en heeft nu ook de mogelijkheid om het PDF te bekijken.

Twee voorwaarden:

 • Het apparaat van de verlader of ontvanger moet online zijn
 • Als de vervoerder de informatie op de eCMR heeft gewijzigd of een observatie heeft toegevoegd, en de vervoerder offline is, kan de nieuwste versie van de PDF niet worden geopend, omdat de wijziging nog niet zijn verwerkt.

API

 • Meerdere partners importeren
 • De hiervoor genoemde toevoeging van ‘Aanvulling op adres’ is toegevoegd aan de API documentatie.
 • Het is nu mogelijk om meerdere partners te importeren met het gebruik van de API (bulk import).

De Sprint Review