Release Notes – 2020.07

1 juli 2020

Woensdag 1 juli is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App

Nieuwe inspecties voor tekenen voor de vervoerder

  • Registratie ‘Temperatuur’ op de vrachtbrief

Tijdens de inspecties van het tekenproces, zal de vervoerder gevraagd worden om de huidige temperatuur in de vrachtwagen in te vullen. Wanneer een chauffeur meerdere vrachtbrieven selecteert tijdens het laden en de temperatuur invult, wordt dit op elke geselecteerde vrachtbrief beschreven. Wanneer later één vrachtbrief wordt geselecteerd om te tekenen en de chauffeur opnieuw de temperatuur moet invullen, zal dit op alle eerder geselecteerde vrachtbrieven ingevuld worden welke nog in de truck aanwezig (onderweg) zijn, doordat ze herkend worden als één missie.

Op dit moment kan het veld nog leeg gelaten worden, maar dit wordt tijdens een volgende sprint wel een verplicht veld. Alle geregistreerde temperaturen worden allemaal getoond op de TransFollow App, het PDF bestand en in de TransFollow Portal.

Om de registratie van de temperaturen tot de inspecties toe te voegen, moet dit wel aangegeven worden tijdens het creëren en indienen van de vrachtbrief.

Nieuwe tekeninspecties voor de wederpartij

  • Zegelnummer

Tijdens de tekeninspecties, zal de wederpartij gevraagd worden om het vernieuwde zegelnummer dat zichtbaar is op het systeem van de vrachtwagen, in te vullen voor het tekenen van de vrachtbrief. Als er meerdere vrachtbrieven zijn geselecteerd, wordt het zegelnummer voor alle vrachtbrieven tegelijk ingevuld.

Wanneer de chauffeur een deel van de vracht levert bij de ontvanger en de bijbehorende vrachtbrief laat ondertekenen, wordt het zegelnummer ingevuld door hem of haar. Dit zegelnummer is dan van toepassing voor de achterblijvende goederen in de vrachtwagen en zal daarmee geregistreerd worden op de bijbehorende vrachtbrieven. De vrachtbrief die getekend is voor ontvangst, zal dit nummer niet bevatten. Wanneer de laatste vrachtbrief is getekend voor ontvangst, zal er niet om een nieuwe vrachtbrief gevraagd worden.

De geregistreerde zegelnummers zullen zichtbaar zijn in de TransFollow App, het PDF bestand en in de TransFollow Portal.

‘TotalNetWeight’ in gestructureerde goederen informatie

Er is een nieuw veld toegevoegd aan het informatie veld van de goederen; het ‘Totale Netto Gewicht’, wat de partijen informeert, naast het bruto gewicht van de goederen, over de verdere details van de vracht. Dit veld wordt handmatig ingevuld door de gebruikers via de API connectie of in de Transport Portal. De TransFollow software calculeert niet het totale gewicht, dit moet gecalculeerd worden door de gebruiker zelf.

Het totale netto gewicht is zichtbaar in de TransFollow App, de Portal en het PDF bestand.

e-mail notifications

PDF bijlages via e-mail notificaties

Wanneer een gebruiker hun supply chain partner wil informeren over de laatste status van de eCMR, kunnen zij hen in staat stellen om notificatie e-mail te sturen en de bijbehorende bijlages uit het PDF bestand van de vrachtbrief. Deze bijlages zijn de foto’s en documenten die aan de vrachtbrief zijn toegevoegd. Dit is niet het geval wanneer de vrachtbrief op een andere manier wordt gedeeld.

API veranderingen

De hiervoor genoemde toevoeging aan de TransFollow App en Portal zijn ook beschikbaar gemaakt voor de API om de toegevoegde inspecties voor het teken te kunnen ondersteunen.

# Version 1.546.0

  • Added attribute ‘counterpartySigningInspections’ to the freight document
  • Added attribute ‘showSeals’ to the counterparty signing inspections
  • See _/freightdocuments [POST]_and _/freightdocuments/{freightDocumentId} [GET, PUT]_

# Version 1.545.0

  • Added attributes ‘totalNetWeight’ and ‘totalNetWeightUnit’ to the structured goods info
  • See _/freightdocuments [POST]_ and _/freightdocuments/{freightDocumentId} [GET, PUT]_

# Version 1.544.0

  • Added attribute ‘showTemperatureControl’ to the signingInspections
  • See _/freightdocuments [POST]_ and _/freightdocuments/{freightDocumentsId} [GET, PUT]_

Inschrijving end-point

De end-point voor de inschrijvingen is een webhook call met welke derde partijen updates kunnen ontvangen over de verschillende veranderingen op hun vrachtbrieven. Wanneer vrachtbrieven met behulp van ‘Tekenen na akkoord wederpartij’, worden ondertekend, zal de derde partij geïnformeerd worden door middel van dit notificatie mechanisme.

Highlights Sprint review door het TransFollow Team