Release Notes – 2020.04

29 april 2020

Woensdag 29 april is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App

  • Het user interface scherm van het selecteren van het overdrachtstype is veranderd. De chauffeur kan nu ‘Ophalen’, Overdracht aan een andere vervoerder’ of ‘Afleveren’, selecteren. Na de selectie van één van de opties kan deze verder worden gespecificeerd in de volgende stap.
  • TransFollow introduceert een nieuwe contactloze tekenmethode; Tekenen met een code. Met deze nieuwe tekenmethode kunnen de chauffeur en de verlader/ontvanger op afstand van elkaar blijven tijdens het tekenproces. De chauffeur kan deze tekenmethode gebruiken door bij het kiezen van de tekenmethode ‘Ondertekenen en 2 meter afstand houden met de wederpartij’ te selecteren.

Een van onze developers heeft deze tekenmethode gedemonstreerd tijdens de sprint review. Bekijk deze video voor deze presentatie.

Download hier de instructies bij deze nieuwe tekenmethode en lees meer over deze tekenmethode op deze nieuws-pagina.

API

  • Compatibiliteitsversie voor integrators van derden is in deze release geïntroduceerd. Integrators moeten nu een header (X-API-VERSION) instellen voor elk HTTP-verzoek om TransFollow te laten weten met welke versie ze compatibel zijn en om compatibele communicatiestromen te garanderen. Indien niet opgegeven, is de standaardwaarde 2020-04-29 (versie van de functie ‘signing code via e-mail’).
  • TransFollow introduceert een nieuw authenticatieschema voor externe integrators om de integratie met de API te vergemakkelijken. Integrators hoeven alleen de nieuwe HTTP-header X-API-KEY in te stellen (op verzoek verstrekt door het TransFollow-ondersteuningsteam) om de communicatie tussen TransFollow en hun implementatie te verifiëren.

Diverse verbeteringen

  • Een watermerk ‘Not valid’ wordt toegevoegd aan de PDF-versie van de eCMR wanneer de eCMR wordt gemaakt in de partneromgeving van TransFollow. De partneromgeving is alleen bedoeld voor demonstratie en testen.
  • De hoofdaccounts kunnen nu alle digitale vrachtbrieven in de TransFollow-app en -portal zien die zijn gedelegeerd naar of gemaakt door hun subaccounts.