Release Notes – 2020.02

25 februari 2020

Dinsdag 25 februari is de nieuwste versie van de TransFollow Android App beschikbaar gesteld in de Google Play Store. We hebben de TF API automatisch geüpdatet.

TransFollow App verbeteringen

Annuleer een vrachtbrief in concept via de TransFollow App

Een indiener kan een vrachtbrief in de concept status annuleren. De vrachtbrievn in andere status kunnen geannuleer worden via TransFollow Portal en via API.

Controle van laad / los tijden

De wederpartij kan de aangegeven laad- en lostijden controleren in de vrachtbrief tijdens het tekenen met de Sign-on-Glass procedure.

Handtekening identificatie tijden Sign-on-Glass

De labels en uiterlijk van de handtekening schermen zijn veranderd om de indicatie van naar en bedrijfsnaam van de verlader en ontvanger te kunnen faciliteren.

Weigeren van de goederen tijdens lossen

Een chauffeur kan indiceren hoeveel coli niet geaccepteerd wordt door de ontvanger tijdens lossen. De chauffeur kan de informatie indiceren op goederen niveau (op document overview scherm). In de volgende fase (over 3 weken), de mogelijkheid voor de ontvanger voor het weigeren van goederen wordt toegevoegd tijdens het tekenen met Sign-on-Glass.

API veranderingen

Technische verbeteringen

Een indiener kan via API ‘PUT’ de vrachtbrief indienen zonder het indiceren van de ‘Role Ids’.

Incoterms

Een indiener kan indiceren welke ‘Incoterms’ van toepassing zijn op het transport. Incoterms zijn zichtbaar in de PDF en in de TransFollow Portal (speciale overeenkomsten sectie).