e-CMR dé IT-innovatie in de Logistiek

04-11-2019

e-CMR dé IT-innovatie in de Logistiek

Digitalisering wordt steeds belangrijker: Volgens een nationaal onderzoek naar data en digitalisering in de logistiek van Beurtvaartadres, evofenedex en TLN blijkt dat de digitale vrachtbrief in 2019 dé IT-innovatie is.

Organisaties zien in dat digitalisering veel voordelen kan opleveren. Ruim 85% van de respondenten in het onderzoek geeft aan digitalisering belangrijk tot zeer belangrijk te vinden voor de organisatie. Toch wordt er vaak van afgezien, of worden beslissingen over digitalisering ‘op de lange baan’ geschoven. Kosten worden minder vaak als knelpunt gezien dan tijd. De complexiteit van IT-implementaties en de koppeling met al bestaande IT-systemen in de organisatie blijken vaak struikelblokken te zijn bij digitaliseringsprocessen. Desalniettemin, zijn er hoge verwachtingen in de toekomst voor de e-CMR.

TLN, evofenedex en Beurtvaartadres trekken samen op om de (digitale) samenwerking in de logistieke keten verder te optimaliseren en te stimuleren. Inzicht in de wensen en behoeften van de bedrijven in de keten is daarvoor onmisbaar en daarom hebben de drie organisaties het ‘Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek’ uitgezet onder duizenden bedrijven. Het doel: de (digitale) samenwerking in de logistieke keten verder optimaliseren en stimuleren, om bedrijven toekomstbestendiger te maken.

Koplopers

Ruim 85% van de respondenten geeft aan digitalisering belangrijk tot zeer belangrijk te vinden voor de organisatie. Deze score is vrijwel gelijk verdeeld over de ondervraagde groepen: logistiek dienstverleners, expediteurs en vervoerders en aan de andere kant de handels- en productiebedrijven (verladers) inclusief eigen vervoerders. De waardering van de organisaties op het gebied van IT verschilt wel: bijna 30% van de logistiek dienstverleners ziet zichzelf als koploper op IT-gebied tegenover 11%van de verladers. 

Verladers ervaren minder aansluiting tussen wat in de markt aan IT-oplossingen wordt aangeboden en wat men aan functionele eisen heeft. Een interpretatie van de verschillen is dat logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs het accent meer leggen op procesoptimalisatie, terwijl verladers en eigen vervoerders zich meer richten op het vergroten van de kwaliteit en inzet van de data in de eigen organisatie. Ook geeft een grote meerderheid (80%) van de ondervraagden aan dat digitalisering veel tot zeer veel heeft bijgedragen aan het rendement van de eigen organisatie. Bovendien wordt deze bijdrage in de toekomst net zo hoog ingeschat.

Digitaliseringsdoelen logistieke sector

Het behalen van meer efficiëntie en het verkrijgen van betere inzichten uit de bestaande data in de organisatie worden het meest genoemd als digitaliseringsdoel. Opvallend is dat meer innovatieve ontwikkelingen, zoals de inzet van kunstmatige intelligentie en analytics veel minder vaak als een business uitdaging worden benoemd. De voornaamste doelen die totale logistieke sector aangeeft te willen bereiken met digitalisering zijn: minder tijd kwijt zijn aan controles en administratieve werkzaamheden, het elimineren van repetitieve handelingen en klanten proactief informeren over de status of locatie van een verzending en real-time inzicht in de voorraad. 

Data delen in de keten

Hoewel ruim 60%van de TLN- en Beurtvaartadres-achterban enkele tot vele interne systemen al geïntegreerd hebben, gaat data delen in de keten in ruim 80% van de gevallen volgens dit onderzoek nog via email of telefoon. Slechts 16%van de evofenedex- en Beurtvaartadres-achterban gebruiken platformen voor de verzending van vracht en/of goederen zoals Uber, Transporeon of andere digitale marktplaatsen. Een forse 72% verwacht ook niet dat zij binnen een jaar van platformen gebruik gaan maken. 5% verwacht binnen nu en een jaar wel platformen in te zetten voor het transport.

Waardering eigen kennis en kunde

In het onderzoek kwam ook de stelling “Ik heb het gevoel dat ik volledig in control ben qua toepassingen van digitale oplossingen om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten” voor. Opvallend is dat van alle deelnemers die deze vraag hebben beantwoord, slechts 38,4% aangaf het met deze stelling eens of zeer eens te zijn. Het is in de resultaten duidelijk te zien dat verladers een lagere gemiddelde score hebben dan de overige organisatietypen.

Digitale vrachtbrief

Aan deelnemers werd ook gevraagd van welke IT-innovatie ze veel verwachten in de toekomst: de e-CMR staat hierbij met stip op nummer 1 (49,6%). Een derde van de respondenten geeft aan zich momenteel te oriënteren op de e-CMR. Dat is ook niet gek, want de doelen die de logistiek sector aangeeft te willen bereiken met digitalisering, zoals minder tijd kwijt zijn aan controles, administratieve werkzaamheden en het klanten proactief informeren over de status of locatie van een verzending,  kunnen door de e-CMR worden bereikt.

De e-CMR blijkt dus een hot item te zijn, echter blijkt dat veel bedrijven eerst afwachten wat anderen doen.

Meer weten over de e-CMR in Nederland?

Contacteer onze Nederlandse distributeur Beurtvaartadres

Bron: Beurtvaartadres | Geen kosten maar tijd knelpunt bij digitalisering | 1 november 2019