ISO 27001 Certificaat

ISO 27001 Certificaat

ISO 27001 is een internationale norm gepubliceerd door de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) en het beschrijft hoe informatiebeveiliging in een bedrijf kan worden beheerst. De meest recente versie van deze norm werd gepubliceerd in 2013, en de volledige titel is nu ISO/IEC 27001:2013.

Wij besteden veel aandacht aan de manier waarop we omgaan met informatie die wij van derden hebben ontvangen of beheren. Dit geldt ook voor informatieverschaffing en voorlichting naar afnemers en leveranciers maar ook naar onze medewerkers en andere belanghebbenden. TransFollow heeft dat in procedures geborgd en werkt met een ISO27001-gecertificeerd informatie-managementsysteem.

TransFollow ISO 27001 Certificaat