Tietoja yrityksestä

Maailman kuljetus- ja logistiikka-ala kehittyy kovaa vauhtia.

Vauhdin määrittelevät käsityöläiset, yrittäjät, teknologia ja innovaatio. Joskus innovaatio tarvitsee hieman työntöapua – ja vahvan auttajan.

Muutoksen aika

Alamme kehittyy kovaa vauhtia. Kaikki logistiikkaketjun segmentit on optimoitu. Paperilla ei ole tilaa tässä uudessa maailmassa: se ei ole interaktiivista, eikä se voi tehdä yhteistyötä innovatiivisten prosessien kanssa. Olemme tienneet sen jo jonkin aikaa. Mutta muutos ei tapahdu yhdessä yössä: uudet toimitusketjuratkaisutkaan eivät voi nähdä kaikkea sektorilla tapahtuvaa kehitystä. Puhumattakaan sen hallitsemisesta.

Yksi integroitu alusta

TransFollow odottaa innolla tulevaisuutta, alalla vallitsevaan kiinnostukseen perustuen. Pyrimme johtamaan sektoria tämän muutoksen läpi ja tarjoamme uutta standardia: digitaalisia kuljetusasiakirjojaSen avulla voimme antaa tietoa koko logistiikkaketjusta yhdellä integroidulla alustalla. Laadi, kirjoita ja jaa e-CMR-rahtikirja kaikkien toimitusketjun kumppaneiden kesken. Tiedät koko ajan e-CMR-rahtikirjasi tilan. Pyrimme innovoimaan ja ottamaan vastuuta koko ketjusta. Yhdistämme kaikki osapuolet.

Optimaalinen ”toimitusverkosto”

TransFollow antaa reaaliaikaista tietoa yhdellä keskitetyllä alustalla. Lähettäjät, kuljetusyhtiöt ja vastaanottajat voivat tarkastella digitaalisia kuljetusasiakirjoja ennen kuljetusta ja kuljetuksen aikana, jotta he voivat tarvittaessa muuttaa suunnitelmiaan. Sen vuoksi emme enää puhu toimitusketjusta vaan toimitusverkostosta, jossa jokainen pääsee samoihin tietoihin samanaikaisesti.

Innovoidaan yhdessä

Näin me viemme kuljetus- ja logistiikka-alaa eteenpäin. Saat luotettavia tuloksia. Digitalisoi koko verkosto e-CMR- ratkaisulla, joka sopii sinulle. Lopputulos: vähemmän hallinnollisia toimenpiteitä, alemmat virheistä johtuvat kustannukset, nopeat kuljetukset ja joustava laadunvalvonta. Sen lisäksi se tiivistää yhteistoimintaa tavarantoimittajien, kuljetusyhtiöiden ja vastaanottajien välillä. Innovoidaan kuljetus alaa yhdessä.

Tehtävämme ja visiot

  • Meidän tehtävämme: Paperittomat kuljetukset kaikkialle joka hetki. Parempi ennustettavuus koko logistiikkaketjussa ja alhaisemmat kustannukset kaikille osapuolille.
  • Visiomme: TransFollow on itsenäinen alusta, jolla logistiikkaketju vaihtaa digitaalisesti kaikkia tärkeitä tietoja. Se tukee rakenteellisesti parempaa ennustettavuutta koko toimitusketjussa ja alentaa toimenpiteistä ja virheistä aiheutuvia kuluja.

Markkinoilta markkinoille

TransFollow on hollantilainen Evofenedexin ja Transport Logistics Nederlandin (TLN) aloite. Nämä itsenäiset alan organisaatiot ovat mukana e-CMR-rahtikirjojen lainmukaisen standardin täytäntöönpanossa. Myös IRU (International Road Transport Union) tukee TransFollowia.

TransFollow tekee nyt parhaansa ainutlaatuisen e-CMR-ratkaisunsa kansainvälisen menestyksen puolesta. Läheinen yhteistyö IRU:n kanssa ei ainoastaan avaa pääsyä kansallisiin järjestöihin, jotka edustavat maantiekuljetuksessa toimivien jäsentensä etuja, se luo myös kansainvälisen kehyksen e-CMR-rahtikirjojen standardisoinnille. Yhdessä kaikkien näiden itsenäisten osapuolten kanssa TransFollow tekee työtä e-CMR-rahtikirjan lainmukaisen standardin täytäntöönpanon puolesta.