Yleiskatsaus integraatioon

Miten integraatio toimii?

Itsenäinen tiedonvaihto tarkoittaa sitä, että kaikki osapuolet voivat muodostaa yhteyden TransFollowiin. Sen onnistumiseksi TransFollowilla on tarjolla API-liittymän kautta alustaamme johtava kytkentäpiste.

Tekninen täytäntöönpano

Kaikki osapuolet voivat muodostaa yhteyden TransFollowiin – ja he voivat yhdessä muokata tiedonvaihtoa. Kytkentäpiste, API, tarjoaa sinulle ohjelmistotoimittajana sisääntulopisteen. API on julkisesti asetettu ”päätepisteiden” tai toiminnallisten yksiköiden kokoelma, joka on sisäänrakennettu palvelinpuolen sovellukseen. API:n teknisissä tiedoissa kuvataan kyseisten päätepisteiden viestien muotoa ja rakennetta. Palvelinpuoli hyväksyy tiedot ja muokkauskomennot siihen liitetyltä järjestelmältä API:mme kautta.

Palvelinpuoli hyväksyy tiedot

Palvelinpuoli hyväksyy asiakastiedot ulkoisilta järjestelmiltä, esim. TMS, ERP ja WMS. Asiakkaat voivat pyytää tai tarjota tietoja standardinmukaisessa syntaktisessa muodossa (JSON) ja kommunikoida ”http”-kommunikointiprotokollan kanssa. Sitä suojaavat kolmannet osapuolet standardinmukaisella TLS-salauksella. Päätepisteiden kautta kulkevat viestit eivät ole missään tietyssä tilassa suhteessa asiakkaaseen tai palvelinpuoleen.

TransFollowin konseptit

TransFollow kääntää kaikki patentoidut tiedot TransFollow konsepteiksi. Kaikki osapuolet suostuvat kommunikoimaan yrityksen kannalta merkityksellisiä tietoja näiden ehtojen mukaisesti. Siten voimme yhdessä vaihtaa tietoja menestyksekkäästi. Täältä voit ladata kaikkien tärkeiden TransFollow-konseptien kuvauksen sekä käytännön esimerkkejä niiden käytöstä.

Lähestymistavan koordinointi

TransFollow on itsenäinen alusta, joka on rakennettu jaetun keskitetyn rahtikirjan ympärille. Kaikki kuljetuksessa mukana olevat osapuolet voivat jakaa keskenään digitaalisten kuljetusasiakirjojen tietoja. Jos yksi niistä tekee muutoksia, muut saavat siitä tiedon. Muutokset ovat kaikkien osapuolten liitettyjen järjestelmien saatavilla.

e-CMR-rahtikirjan tavoitteet

Jokaisella osapuolella on omat e-CMR-rahtikirjaa koskevat tavoitteensa. Yksi osapuoli käyttää sitä dynaamisena rahtikirjana, toinen palautusten hallintaan. Nämä valinnat parantavat ja tehostavat ja nopeuttavat kaikkien osapuolten logistiikkaprosessia. Koordinoi toimintatapasi tehokkaasti kaikkien osapuolten kanssa. Siten voit menestyksekkäästi integroida toiminnot yhteen. Paikallinen jälleenmyyjäsi antaa mielellään tukea.

Tietojen oikea järjestys

Vaiheittainen tiedonvaihdon suunnittelu TransFollowiin tarkoittaa kaikkien kuljetukseen liittyvien tietoa tarvitsevien toimintojen määrittelyä. Ja sen määrittelemistä, mitkä tiedot lähetetään TransFollowista ja mitkä TransFollowille. Kaikki tiedonvaihtoon liittyvät toiminnot tapahtuvat samassa järjestyksessä kuin itse kuljetus :

  • Esi merkiksi kuljetuksen suunnittelujärjestelmä laatii rahtiasiakirjan, koska se on ensimmäisenä saanut tietoa suunnitellusta kuljetuksesta.
  • Varasto järjestelmällä on kuitenkin enemmän tietoa tavaroiden luonteesta ja määrästä. Se lisää kyseiset tiedot rahtikirjaan.

Tiedonvaihto

TMS-, FMS-, WMS- ja ERP-järjestelmiä hallinnoivat eri yritykset, joista jokaisella on omat kuljetukseen liittyvät menettelynsä ja määritelmänsä. Saatavilla olevien tietojen muoto ja sisältö vaihtelee. Kaikkien osapuolten on kuitenkin voitava muodostaa yhteys TransFollowiin. Osapuolet määrittelevät yhdessä, mitkä tiedot ovat onnistuneen työnkulun kannalta tärkeitä. Siten ne muokkaavat tiedonvaihtoa yhdessä.

Toimivan suunnitelman laatiminen

Tiedonsiirto TransFollowiin ja TransFollowista tapahtuu osittain samanaikaisesti tärkeimmän logistiikka prosessin kanssa. Sen vuoksi tämän tiedonsiirron tarkka ajankohta ja tapahtumien kulku kannattaa suunnitella yhteistyössä toimivien järjestelmien välillä. Haluatko laatia toimivan suunnitelman? Paikallinen jälleenmyyjäsi auttaa sinua mielellään.

Tekninen tuki

TransFollowin tekniikan asiantuntijat tarjoavat sinulle tukensa API:mme teknisessä täytäntöönpanossa. Jos haluat lisätietoja, lähetä sähköpostia asiakaspalveluumme osoitteeseen support@TransFollow.org.

TransFollow API:n ehdot ja tekniset tiedot löytyvät tuotekehitysasiakirjoista.

Kehitysasiakirjat pitävät sisällään seuraavaa:

  • API:n tekniset tiedot kaikille julkisille päätepisteille.
  • Pikaohjeosio, jossa selitetään TransFollow API:n todennus ja käytön ensimmäiset vaiheet.
  • Rahtikirjan elinkaari ja rahdin kuljetusprosessi.
  • TransFollow e-CMR:n ja TransFollow-hyväksynnän kuvaus, tilin rakenne ja lupa-asiat.