Περιήγηση στη διαδικασία ενοποίησης

Πώς λειτουργεί η ενοποίηση;

Ανεξάρτητη ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει: Όλα τα μέρη μπορούν να συνδεθούν στην TransFollow. Για τη διευκόλυνση του σκοπού αυτού, η TransFollow προσφέρει ένα σημείο σύνδεσης στην πλατφόρμα μας μέσω του API μας.

Η τεχνική εφαρμογή

Όλα τα μέρη μπορούν να συνδεθούν στην TransFollow – και από κοινού διαμορφώνουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Το σημείο σύνδεσης, το API, χρησιμεύει ως ένα εισαγωγικό σημείο για εσάς ως προμηθευτή λογισμικού. Το API είναι η δημόσια ομάδα “τελικών σημείων” ή οι λειτουργικές μονάδες, που δημιουργούνται σε μια εφαρμογή του παρασκηνίου. Οι προδιαγραφές του API περιγράφουν τη μορφή και τη δομή των μηνυμάτων γι’ αυτά τα τελικά σημεία. Το παρασκήνιο δέχεται πληροφορίες και εντολές επεξεργασίας από συνδεδεμένα συστήματα μέσω του API μας.

Το παρασκήνιο δέχεται πληροφορίες

Το παρασκήνιο δέχεται πληροφορίες πελατών από εξωτερικά συστήματα όπως TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών), ERP (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) και WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης). Οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν ή να προσφέρουν δεδομένα σε μια τυπική μορφή σύνταξης (JSON) και να επικοινωνήσουν με το “http” πρωτόκολλο επικοινωνίας. Αυτό προστατεύεται από τρίτα μέρη μέσω ενός τυπικού επιπέδου κρυπτογράφησης TLS. Τα μηνύματα μέσω των τελικών σημείων είναι χωρίς επίβλεψη κατάστασης για τον πελάτη και το παρασκήνιο.

Ιδέες της TransFollow

Η TransFollow μετατρέπει όλες τις κατοχυρωμένες πληροφορίες σε μια ομάδα ιδεών της TransFollow. Όλα τα μέρη συμφωνούν να μεταδίδουν, με αυτούς τους όρους, πληροφορίες που είναι σχετικές με την εταιρεία. Μαζί επιτυγχάνουμε έτσι άριστη ανταλλαγή δεδομένων. Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας περιγραφής για όλες τις σημαντικές ιδέες της TransFollow, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής τους.

Συντονίζοντας την προσέγγιση

Η TransFollow είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα, δομημένη γύρω από ένα κοινόχρηστο κεντρικό δελτίο αποστολής. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια μεταφορά μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Εάν ένα από αυτά πραγματοποιήσει μια αλλαγή, τα υπόλοιπα μέρη ενημερώνονται σχετικά. Οι αλλαγές είναι διαθέσιμες στα συνδεδεμένα συστήματα όλων των μερών.

Στόχοι του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Κάθε μέρος έχει τους δικούς του στόχους για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Ένα μέρος το χρησιμοποιεί ως δυναμικό δελτίο αποστολής, ένα άλλο για να διαχειρίζεται τις επιστροφές. Οι επιλογές αυτές επηρεάζουν, εμπλουτίζουν και επιταχύνουν τμήματα της διαδικασίας εφοδιαστικής για όλα τα μέρη. Συντονίστε τη μέθοδο εργασίας σας αποδοτικά για όλα τα μέρη. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιτύχετε από κοινού μια άριστη ενοποίηση. Ο τοπικός σας διανομέας θα χαρεί να σας παρέχει υποστήριξη σε αυτό.

Η σωστή σειρά των πληροφοριών

Ο σχεδιασμός της βήμα-προς-βήμα ανταλλαγής πληροφοριών για την TransFollow σημαίνει τον προσδιορισμό της κάθε ενέργειας που σχετίζεται με τη μεταφορά και απαιτεί πληροφορίες. Και τον προσδιορισμό κάθε πληροφορίας που αποστέλλεται από ή προς την TransFollow. Κάθε ενέργεια στην ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει χώρα με τη σειρά της λειτουργίας μεταφοράς:

  • Για παράδειγμα, ένα σύστημα προγραμματισμού μεταφορών δημιουργεί το έγγραφο φόρτωσης επειδή έχει την πρώτη πληροφορία σχετικά με την προγραμματισμένη μεταφορά.
  • Το σύστημα αποθήκης, ωστόσο, έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των εμπορευμάτων. Προσθέτει τις πληροφορίες αυτές στο δελτίο αποστολής.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η διαχείριση συστημάτων TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών), WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης), FMS (σύστημα ευέλικτης παραγωγής) και ERP (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) γίνεται από διαφορετικές εταιρείες, η κάθε μία από τις οποίες έχει τις δικές της διαδικασίες και έναν ορισμό για τη μεταφορά. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ποικίλουν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Ωστόσο, όλα τα μέρη πρέπει να είναι σε θέση να συνδεθούν στην TransFollow. Τα μέρη καθορίζουν αμοιβαία ποιες πληροφορίες είναι σχετικές για την επιτυχή ροή των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνουν από κοινού την ανταλλαγή πληροφοριών.

Δημιουργώντας ένα λειτουργικό σχέδιο δράσης

Η ροή πληροφοριών προς και από την TransFollow είναι εν μέρει παράλληλη προς την πιο σημαντική διαδικασία της εφοδιαστικής. Κατά συνέπεια είναι χρήσιμο να σχεδιάζεται ο ακριβής χρόνος και η ροή αυτών των πληροφοριών ανάμεσα στα συνεργαζόμενα συστήματα. Εσείς επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο λειτουργικό σχέδιο δράσης; Ο τοπικός σας διανομέας θα χαρεί να σας παρέχει υποστήριξη.

Τεχνική υποστήριξη

Το τεχνικό προσωπικό της TransFollow σάς προσφέρει υποστήριξη με την τεχνική εφαρμογή του API μας. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση support@TransFollow.org για περισσότερες πληροφορίες.

Στην τεκμηρίωση ανάπτυξης, θα βρείτε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για το API της TransFollow.

Η τεκμηρίωση ανάπτυξης περιλαμβάνει:

  • Προδιαγραφές API για όλα τα δημόσια τελικά σημεία.
  • Μια ενότητα περιήγησης που εξηγεί την επαλήθευση ταυτότητας και τα πρώτα βήματα για τη χρήση του API της TransFollow.
  • Τον κύκλο ζωής ενός εγγράφου φόρτωσης και της διαδικασίας μεταφοράς εμπορευμάτων.
  • Μια περιγραφή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής TransFollow και της διαδικασίας έγκρισης TransFollow Approval, της δομής του λογαριασμού και των αδειών.