Τι είναι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής;

Η TransFollow σάς παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε και να χρησιμοποιήσετε τα ψηφιακά δελτία αποστολής.

Με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, επιλέγετε λιγότερη διοικητική εργασία, χαμηλότερο κόστος ελαττωματικών προϊόντων και ελλιπών υπηρεσιών, εξορθολογισμένες μεταφορές και εποπτεία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ανεξάρτητη πλατφόρμα ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Η TransFollow είναι η ανεξάρτητη πλατφόρμα ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής που συνεργάζεται με τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής. Αναπτυγμένη από την και προς όφελος της αγοράς, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε αποστολείς, μεταφορείς και παραλήπτες. Με την TransFollow να είναι το διεθνές πρότυπο της αγοράς, οι εταιρείες μεταφορών και υπηρεσιών εφοδιαστικής προωθούν την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και την ικανοποίηση των πελατών τους.

Με την TransFollow μπορείτε:

  • Να αποκτήσετε επισκόπηση των ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής που δημιουργείτε ή στα οποία αναφέρεστε ως μέρος.
  • Να φιλτράρετε τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής βάσει της κατάστασής τους και του ρόλου σας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
  • Να προβάλλετε όλα τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής στα οποία είστε μέρος.
  • Δείτε ποιος υπέγραψε, πού και πότε για τη συλλογή και την παράδοση.
  • Να πραγματοποιήσετε λήψη ενός ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ως ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο pdf.
  • Να αποκτήσετε εποπτεία και απόδειξη της παράδοσης των ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής σε πραγματικό χρόνο.
  • Προσαρμόστε τη γλώσσα (η TransFollow είναι ήδη διαθέσιμη σε δεκατρείς γλώσσες).
  • Επιλέξτε τον τρόπο που θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την κατάσταση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής σας.

Αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται ήδη με τη TransFollow!

Από την αγορά, για την αγορά

Η TransFollow είναι μια ολλανδική πρωτοβουλία από την Evofenedex και την Transport Logistics Nederland (TLN). Αυτοί οι ανεξάρτητοι κλαδικοί οργανισμοί συνεισφέρουν στην εφαρμογή του νομικού προτύπου για τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Η IRU (η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών) υποστηρίζει επίσης την TransFollow.

Η TransFollow εργάζεται τώρα σκληρά για τη διεθνή παρουσίαση της μοναδικής λύσης ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής που προσφέρει. Η στενή συνεργασία με την IRU όχι μόνο προσφέρει πρόσβαση σε εθνικές ενώσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους, τα οποία δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές, αλλά παρέχει επίσης το διεθνές πλαίσιο για την τυποποίηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Μαζί με αυτά τα ανεξάρτητα μέρη, η TransFollow συνεργάζεται για την εφαρμογή του νομικού προτύπου για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Νομική συμμόρφωση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Οι μέθοδοι υπογραφής της TransFollow έχουν εγκριθεί από διάφορα μέρη. Η διαδικασία υπογραφής του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα για δελτία αποστολής. Ακόμα και χωρίς άδεια από το άλλο μέρος, για παράδειγμα, εάν κανένας δεν είναι παρόν στην παράδοση ή εάν χρησιμοποιείτε “Υπογραφή σε γυαλί”. Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής μας έχει μια μοναδική διαδικασία υπογραφής μέσω του κωδικού QR TFA για τη διαδικασία έγκρισης “TransFollow Approval”.

Ενδιαφέρεστε;

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς η εταιρεία σας μπορεί να ωφεληθεί από το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής; Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επιθυμείτε να παραμείνετε μαζί μας μπροστά από τους άλλους; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας