Σχετικά με εμάς

Ο κόσμος των μεταφορών και της εφοδιαστικής εξελίσσεται ραγδαία.

Ο ρυθμός καθορίζεται από το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Μερικές φορές, το επίπεδο καινοτομίας χρειάζεται μια μικρή ώθηση – και έναν δυνατό παράγοντα για να δώσει την ώθηση αυτή.

Ώρα για αλλαγή

Ο κλάδος μας εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό. Όλοι οι τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας βελτιστοποιούνται. Σε αυτό το νέο κόσμο, το χαρτί δεν έχει θέση: Δεν είναι διαδραστικό και δεν είναι συμβατό με καινοτόμους διαδικασίες. Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά η αλλαγή δεν έρχεται μέσα σε μία νύχτα: Ακόμα και νέες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι ακόμα σε θέση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον κλάδο. Πόσο μάλλον να τις διαχειριστούν.

Μια ενοποιημένη πλατφόρμα

Η TransFollow κοιτάει προς το μέλλον, βάσει του ενδιαφέροντός της για τον κλάδο. Παρακινούμαστε από την επιθυμία μας να οδηγήσουμε τον κλάδο σε αυτή τη μετάβαση και να προσφέρουμε ένα νέο πρότυπο: το ψηφιακό δελτίο αποστολήςΑυτό μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε εποπτεία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε μία ενοποιημένη πλατφόρμα. Δημιουργήστε, εκδώστε και κοινοποιήστε το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής σε όλους τους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχετε πάντα γνώση της κατάστασης του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής σας. Παρακινούμαστε από την επιθυμία μας να καινοτομούμε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ολόκληρη την αλυσίδα. Συνδέουμε όλα τα μέρη.

Βέλτιστο “δίκτυο εφοδιασμού”

Η TransFollow παρέχει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο σε μία κεντρική πλατφόρμα. Έτσι οι αποστολείς, οι μεταφορείς και οι παραλήπτες μπορούν να προβάλλουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής πριν από και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για να προσαρμόζουν τον προγραμματισμό τους, όταν χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, δεν μιλάμε πια για εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά για δίκτυο εφοδιασμού, στο οποίο όλοι έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα.

Καινοτομώντας μαζί

Έτσι επισπεύδουμε τις μεταφορές και τις διαδικασίες εφοδιαστικής. Επιτύχετε αξιόπιστα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήστε ολόκληρο το δίκτυο με μια λύση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής η οποία συνεργάζεται μαζί σας. Το αποτέλεσμα: λιγότερη διοικητική εργασία, χαμηλότερο κόστος ελαττωματικών προϊόντων και ελλιπών υπηρεσιών, εξορθολογισμένες μεταφορές και ευέλικτος ποιοτικός έλεγχος. Επιπλέον, στενή συνεργασία ανάμεσα στον αποστολέα, το μεταφορέα και τον παραλήπτη. Για να καινοτομήσουμε μαζί στον κλάδο των μεταφορών.

Αποστολή και όραμα

  • Η αποστολή μας: Μεταφορές χωρίς χαρτί παντού και πάντοτε. Για περισσότερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και χαμηλότερα έξοδα για όλα τα μέρη.
  • Το όραμά μας: Η TransFollow είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα στην οποία η εφοδιαστική αλυσίδα ανταλλάσσει ψηφιακά όλες τις σχετικές πληροφορίες. Αυτό συνεισφέρει δομικά στην επίτευξη μεγαλύτερης προβλεψιμότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και σε χαμηλότερο κόστος συναλλαγής και κόστος ελαττωματικών προϊόντων και ελλιπών υπηρεσιών.

Από την αγορά, για την αγορά

Η TransFollow είναι μια ολλανδική πρωτοβουλία από την Evofenedex και την Transport Logistics Nederland (TLN). Αυτοί οι ανεξάρτητοι κλαδικοί οργανισμοί συνεισφέρουν στην εφαρμογή του νομικού προτύπου για τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Η IRU (η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών) υποστηρίζει επίσης την TransFollow.

Η TransFollow εργάζεται τώρα σκληρά για τη διεθνή παρουσίαση της μοναδικής λύσης ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής που προσφέρει. Η στενή συνεργασία με την IRU όχι μόνο προσφέρει πρόσβαση σε εθνικές ενώσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους, τα οποία δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές, αλλά παρέχει επίσης το διεθνές πλαίσιο για την τυποποίηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Μαζί με αυτά τα ανεξάρτητα μέρη, η TransFollow συνεργάζεται για την εφαρμογή του νομικού προτύπου για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.