Πώς λειτουργεί η διαδικασία σύνδεσης;

Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής της TransFollow είναι το τυπικό παραστατικό για τον τομέα της εφοδιαστικής

Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, οι έντυπες λύσεις στις μεταφορές και την εφοδιαστική αντικαθιστώνται όλο και περισσότερο από ψηφιακές καινοτομίες. Πώς μπορείτε να συνδεθείτε ως προμηθευτής λογισμικού;

Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής της TransFollow

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής σε ετήσια βάση ωφελούνται από την ενοποίηση ανάμεσα στην TransFollow και το σύστημα λογισμικού τους ή τον προμηθευτή τους. Η ενοποίηση είναι δυνατή για συστήματα TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών), FMS (σύστημα ευέλικτης παραγωγής), WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης) και ERP (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού). Το λογισμικό έχει επεκταθεί με την επιλογή να δημιουργεί, να εκδίδει και να διαχειρίζεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Κατευθυντήριες γραμμές σύνδεσης

Τα έγγραφα και το υλικό στη διεύθυνση developer.transfollow.com βοηθούν τους προγραμματιστές να συνδέονται γρήγορα και εύκολα με το API της TransFollow. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API της TransFollow, εάν είστε εξοικειωμένοι με το πρωτόκολλο http, την παρουσίαση δεδομένων JSON και τις αρχές REST. Απαιτείται επίσης γνώση του πρωτοκόλλου εξουσιοδότησης OAUTH2.

Μια επιτυχής εφαρμογή

Η σύνδεση είναι κάτι περισσότερο από την απλή σύνδεση στο API. Στις σελίδες υποστήριξης μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας μιας επιτυχούς εφαρμογής. Επίσης ανακαλύψτε την ενότητα περιήγησης που προσφέρουμε. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API, σελίδες για τον κύκλο ζωής του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, τις ιδέες πίσω από το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, τη διαδικασία έγκρισης TransFollow Approval, τη δομή του λογαριασμού και τις άδειες.

Σύνδεση API με την TransFollow

Πώς λειτουργεί η ενοποίηση;

Βήμα 1: Περιβάλλον εταίρων

  • Η TransFollow παρέχει ένα κλειδί API για το περιβάλλον εταίρων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς, ως προμηθευτής λογισμικού, ξεκινάτε τη διαδικασία ενοποίησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον εταίρων. Αυτό αντικατοπτρίζει το περιβάλλον παραγωγής και προορίζεται αποκλειστικά για δοκιμή.

Βήμα 2: Επαλήθευση συστήματος

  • Η TransFollow, στη συνέχεια, διεξάγει μια δοκιμή επαλήθευσης συστήματος κατά τη διάρκεια της οποίας επαληθεύουμε τη σωστή ενσωμάτωση και λειτουργία της TransFollow στο λογισμικό/σύστημα. Όταν ληφθεί έγκριση, η επαλήθευση και η πιστοποίηση ολοκληρώνονται. Θα λάβετε ένα κλειδί API για το περιβάλλον παραγωγής, όταν συναφθεί σύμβαση αδείας χρήσης ανάμεσα σε εσάς και την TransFollow.

Η διαδικασία πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ποιότητα της ενοποίησης. Η TransFollow σάς αποδέχεται ως προμηθευτή λογισμικού για την εγκεκριμένη λίστα ενοποιήσεων λογισμικού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενοποίηση στις σελίδες υποστήριξης.

Μετά την ενοποίηση

Μετά την ενοποίηση, ως προμηθευτής λογισμικού, μπορείτε να υπογράψετε μια σύμβαση άδειας χρήσης και να διανείμετε προπληρωμένες μονάδες στους χρήστες της TransFollow. Η φιλοσοφία και η στρατηγική της TransFollow απαιτεί στενή αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές λογισμικού και τη συμμετοχή των προμηθευτών λογισμικού στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας TransFollow προκειμένου να τη βελτιστοποιείτε για τους πελάτες σας. Ο τοπικός σας διανομέας θα χαρεί να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

Υποστήριξη για προμηθευτές λογισμικού

  • Βοήθεια στην αρχή

Για βοήθεια στην αρχή, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας. Ή επικοινωνήστε με τον ειδικό ενοποίησης της TransFollow απευθείας μέσω email στη διεύθυνση support@transfollow.org.

  • Κατά τη διάρκεια και μετά την ενοποίηση

Το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας σάς υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της ενοποίησης και μετά την ενοποίηση. Η πρώτη υποστήριξη σε τελικούς χρήστες πραγματοποιείται από εσάς ως προμηθευτή λογισμικού και/ή από τον τοπικό διανομέα σας.

  • Τεχνικές ερωτήσεις

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση με τη TransFollow ή έχετε τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν μας; Επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο Nootdorp ή ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Ενδιαφέρεστε;

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς ο οργανισμός σας μπορεί να ωφεληθεί από την TransFollow; Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας. Ως προμηθευτής λογισμικού, επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση στην TransFollow; Τότε επικοινωνήστε με την TransFollow.

Επιθυμείτε να παραμείνετε μαζί μας μπροστά από τους άλλους; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας