Οφέλη του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Η TransFollow εξορθολογίζει την καθημερινή ροή εργασιών σας

Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής καθιστά δυνατή την ομαλή επικοινωνία στην εφοδιαστική αλυσίδα και βελτιώνει την αποδοτικότητα και την ποιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας για όλα τα μέρη. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από τη λύση μας.

Η πλατφόρμα TransFollow:

  • Εξορθολογίζει τις μεταφορές
  • Κάνει τα εμπορεύματα εντοπίσιμα σε πραγματικό χρόνο
  • Παρέχει εποπτεία στην εφοδιαστική αλυσίδα
  • Μειώνει τις διοικητικές διαδικασίες σας
  • Μειώνει το κόστος ελαττωματικών προϊόντων και ελλιπών υπηρεσιών που αντιμετωπίζετε
  • Υποστηρίζει την ομαλή συνεργασία στην αλυσίδα

Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η πλατφόρμα TransFollow παρέχει τη δυνατότητα στους αποστολείς, τους μεταφορείς και τους παραλήπτες να επικοινωνούν ομαλά και με σαφήνεια. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής διευκολύνει τη συνεργασία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι ώστε η διαδικασία εφοδιαστικής να εκτυλίσσεται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Ψηφιοποιώντας το δελτίο αποστολής και την αποστολή, όλα τα μέρη έχουν ταχύτερη και καλύτερη εποπτεία στα δεδομένα και η αποστολή παραδίδεται ταχύτερα.

Ενδιαφέρεστε;

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς η εταιρεία σας μπορεί να ωφεληθεί από το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής; Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επιθυμείτε να παραμείνετε μαζί μας μπροστά από τους άλλους; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας