Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής: Γιατί να συνδεθείτε;

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και βελτιώστε την επικοινωνία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Είστε προμηθευτής λογισμικού και επιθυμείτε να συνεισφέρετε στο νέο ψηφιακό πρότυπο στον κλάδο της εφοδιαστικής; Ενοποιήστε την TransFollow στη λύση λογισμικού που εφαρμόζετε.

Ομοιόμορφο ψηφιακό δελτίο αποστολής

Στην εφοδιαστική, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την αποδοτικότητα. Με την TransFollow, οι πράκτορες μεταφορών, οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής και οι παραλήπτες μπορούν να εισάγουν, να ανταλλάξουν και να υπογράψουν ένα τυποποιημένο δελτίο αποστολής. Αυτή η ασφαλής ψηφιακή λύση προσφέρει νομική βεβαιότητα: Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι εξίσου αξιόπιστο όπως και το έντυπο δελτίο αποστολής.

Ανεξάρτητη ανταλλαγή πληροφοριών

Για χρόνια, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μεταφορικών λειτουργιών ήταν αντικείμενο διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρονικών συστημάτων όπως τα TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών), τα ERP (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) και λύσεων cloud για την αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση των μεταφορών. Συσκευές μέσα στο όχημα και εφαρμογές smartphone παρακολουθούν όλα τα στοιχεία μιας μεταφορικής λειτουργίας. Η TransFollow αναπτύχθηκε ως μια ανεξάρτητη πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα συστήματα αυτά.

Προστιθέμενη αξία

Για ένα ERP (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού), ένα TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών), ένα WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης), ένα FMS (σύστημα ευέλικτης παραγωγής) και άλλα (προσαρμοσμένα) λογισμικά προγράμματα, η ενοποίηση με την TransFollow ωφελεί τις δικές σας διαδικασίες και αυτές του πελάτη σας. Προσθέστε αξία στις λύσεις πληροφορικής που εφαρμόζετε για την εφοδιαστική αλυσίδα, προσθέτοντας το πρότυπο ψηφιακό δελτίο αποστολής σε αυτές.

Για μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Μια τυπική σύνδεση στην TransFollow εμπλουτίζει τη λύση λογισμικού, που εφαρμόζετε, με εξωτερικά δεδομένα, όπως τις χρονικές στιγμές επίδειξης και υπογραφής. Παρέχει μια απλή λύση, η οποία υποστηρίζει την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά σας. Μπορείτε να αυξήσετε την αποδοτικότητα στη μεταφορική αλυσίδα σας, ενημερώνοντας και ανταλλάσσοντας αυτόματα πληροφορίες με τα λογισμικά προγράμματα και συστήματα που αναπτύσσετε ή ίδιοι ή αγοράζετε από τρίτους.

Σύνδεση με την TransFollow

Ως προγραμματιστής ενός ERP (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού), ενός TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών), ενός WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης), ενός FMS (σύστημα ευέλικτης παραγωγής) ή άλλου προσαρμοσμένου ή ενδοεταιρικά σχεδιασμένης λύσης λογισμικού, μπορείτε να συμμετέχετε εύκολα στο περιβάλλον TransFollow με τη σύνδεση API μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση TransFollow (TFSpecs). Εκεί περιλαμβάνεται μια εκτενής περιγραφή στα αγγλικά της σύνδεσης API μας.

Προπληρωμένες μονάδες χρηστών

Οι πελάτες σας χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από το δικό τους περιβάλλον. Οι χρήστες της TransFollow αγοράζουν προπληρωμένες μονάδες για να εκδώσουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Μετά τη σύνδεση με την TransFollow, αυτές οι προπληρωμένες μονάδες είναι διαθέσιμες στον τοπικό σας διανομέα και τους προμηθευτές λογισμικού. Μόλις πραγματοποιηθεί η ενοποίηση με την TransFollow, μπορείτε να προσφέρετε αυτή την επιπρόσθετη υπηρεσία στους χρήστες σας. Αυτό γίνεται με λήψη συμβουλών από την TransFollow.

Ενδιαφέρεστε;

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς ο οργανισμός σας μπορεί να ωφεληθεί από την TransFollow; Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας. Ως προμηθευτής λογισμικού, επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση στην TransFollow; Τότε επικοινωνήστε με την TransFollow

Επιθυμείτε να παραμείνετε μαζί μας μπροστά από τους άλλους; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας