Δυνατότητες του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Τα προϊόντα ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής της TransFollow είναι αποδεδειγμένης και σταθερής τεχνολογίας

Τα προϊόντα ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής της TransFollow είναι αποδεδειγμένης και σταθερής τεχνολογίας, η οποία έχει αποδειχθεί στην πράξη. Διάφορες εταιρείες χρησιμοποιούν το ψηφιακό δελτίο αποστολής μας σε ημερήσια βάση. Την ίδια στιγμή, η TransFollow συνεχίζει να καινοτομεί. Ανακαλύψτε τις δυνατότητές μας. 

Μέθοδοι υπογραφής

  1. Υπογραφή σε γυαλί: Η υπογραφή στην οθόνη της συσκευής του οδηγού.
  2. Έγκριση TF: Υπογραφή TFA της TransFollow για τη διαδικασία έγκρισης “TransFollow Approval”. Αυτός είναι ένας ασφαλής και εξαιρετικά αξιόπιστος τρόπος υπογραφής με μοναδικούς κωδικούς QR.
  3. Χωρίς έγκριση από τον αντισυμβαλλόμενο: Ο μεταφορέας μπορεί να υπογράψει το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής χωρίς άδεια από τον αντισυμβαλλόμενο (για παράδειγμα εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι παρών στον προορισμό).

Προσθέτοντας σχόλια και φωτογραφίες

Το εμπόρευμα έχει υποστεί ζημιά ή έχει σπάσει; Προωθήστε το μήνυμα αυτό εύκολα στο γραφείο υποστήριξης της εταιρείας σας προσθέτοντας σχόλια και φωτογραφίες στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τα σχόλια και οι φωτογραφίες είναι ορατά σε όλα τα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιστρεφόμενα τεμάχια μεταφοράς

Με τη δυνατότητα Επιστρεφόμενα Τεμάχια Μεταφοράς, μπορείτε να δημιουργήσετε και να ανταλλάξετε ένα ψηφιακό δελτίο αποστολής για προϊόντα και επιστροφές. Τα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να αυτοματοποιήσουν τη διοικητική εργασία χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα προϊόντα και Επιστρεφόμενα Τεμάχια Μεταφοράς στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Τα διαθέσιμα προϊόντα και Επιστρεφόμενα Τεμάχια Μεταφοράς καταχωρούνται με δομημένο τρόπο.

Πολλαπλές υπογραφές

Μετά από αίτημα των χρηστών μας, καταστήσαμε δυνατό να υπογράφετε πολλαπλά ηλεκτρονικά δελτία αποστολής ταυτόχρονα. Με τη λύση αυτή, εσείς ή ο οδηγός σας επιλέγετε γρήγορα ένα σύνολο ψηφιακών δελτίων αποστολής στην εφαρμογή. Ο οδηγός μπορεί τότε να υπογράψει ολόκληρη την επιλογή για τον αποστολέα σε μία μεταφορική κίνηση.

Ενδιαφέρεστε;

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς η εταιρεία σας μπορεί να ωφεληθεί από το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής; Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επιθυμείτε να παραμείνετε μαζί μας μπροστά από τους άλλους; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας