Integrations-walkthrough

Hvordan virker integrationen?

Uafhængig informationsudveksling betyder: Alle parter kan oprette en forbindelse til TransFollow. For at gøre dette lettere tilbyder TransFollow et forbindelsespunkt til vores platform via vores API.

Den tekniske implementering

Alle parter kan oprette forbindelse til TransFollow – og sammen skaber de informationsudvekslingen. Forbindelsespunktet, API’et, er din indgang som softwareleverandør. API’et er det offentlige sæt af “endepunkter” eller funktionelle enheder, der bygger på en back-end-program. API-specifikationen beskriver formatet og strukturen af meddelelserne for disse endepunkter. Back-end-programmet modtager oplysninger og redigering af kommandoer fra tilsluttede systemer gennem vores API.

Back-end accepterer information

Back-end-programmet accepterer kundeoplysninger fra eksterne systemer som TMS, ERP og WMS. Kunderne kan anmode om eller tilbyde data i et syntaktisk standardformat (JSON) og kommunikere med kommunikationsprotokollen “http”. Dette er beskyttet mod tredjeparter med et TLS-standardkrypteringslag. Meddelelser via endepunkterne er tilstandsløse for kunden og back-end-programmet.

TransFollow-koncepter

TransFollow oversætter alle de patenterede oplysninger til et sæt afTransFollow-koncepter. Alle parter er enige om at formidle virksomhedsrelevante oplysninger med disse koncepter. Sammen opnår vi således en vellykket dataudveksling. Her kan du downloade en beskrivelse af alle vigtige TransFollow-koncepter, herunder praktiske eksempler på deres brug.

Koordinering af tilgangen

TransFollow er en uafhængig platform, bygget op omkring et fælles centralt fragtbrev. Alle parter, der er involveret i en transport, kan dele oplysninger om det digitale fragtbrev. Hvis en af dem tager initiativ til en ændring, informeres de andre. Ændringerne er tilgængelige på alle parters tilsluttede systemer.

Formålet med e-CMR

Hver part forfølger sine egne mål med e-CMR. En part bruger den som et dynamisk fragtbrev, en anden til at styre returvarer med. Disse valg påvirker, beriger og fremskynder dele af logistikprocessen for alle parter. Koordiner din arbejdsmetode effektivt med alle parter. På denne måde kan I sammen opnå en vellykket integration. Din lokale distributør vil gerne hjælpe dig med det.

Den rigtige rækkefølge af oplysninger

Planlægningen af den trinvise informationsudveksling med TransFollow betyder at bestemme hver transportrelateret handling, der kræver information. Og at bestemme, hvilke oplysninger der sendes fra eller til TransFollow. Hver handling i informationsudvekslingen sker i den rækkefølge transporten foretages i.

  • Fx opretter et transportplanlægningssystem fragtdokumentet, fordi det har de første oplysninger om den planlagte transport.
  • Lager- systemet har imidlertid flere oplysninger om arten og mængden af varer. Det tilføjer disse oplysninger til fragtbrevet.

Udveksling af oplysninger

TMS, WMS, FMS og ERP systemer styres af forskellige virksomheder, som hver har deres egne procedurer og definition af transport. De tilgængelige oplysninger varierer i form og indhold. Alle parter skal dog kunne oprette forbindelse til TransFollow. Parterne fastsætter i fællesskab, hvilke oplysninger der er relevante for en vellykket arbejdsgang. På den måde skaber de informationsudvekslingen sammen.

Oprettelse af en funktionel plan

Informationsflowet ind til og ud af TransFollow kører delvis parallelt med den vigtigste logistik- proces. Det er nyttigt at planlægge den præcise timing og arbejdsgang af disse oplysninger mellem de samarbejdende systemer. Ønsker du at oprette en sådan funktionel plan? Din lokale distributør vil gerne hjælpe dig.

Teknisk support

Det tekniske personale hos TransFollow tilbyder dig support ved den tekniske implementering af vores API. Kontakt vores supportafdeling ved at sende en e-mail til support@TransFollow.org for mere information.

I udviklingsdokumentationen finder du betingelserne og specifikationerne for TransFollow-API’et.

Udviklingsdokumentationen omfatter:

  • API-specifikationer for alle offentlige endepunkter.
  • En walkthrough-sektion, der forklarer godkendelsen og de første trin til brug af TransFollow-API’et.
  • Livscyklus for et fragtdokument og fragtoverførselsprocessen.
  • En beskrivelse af TransFollow e-CMR og TransFollow Approval, kontostrukturen og tilladelser.