Souhrnné informace o integraci

Jak funguje činnost integrace?

Nezávislá výměna informací znamená: všechny zúčastněné strany se mohou připojit k platformě TransFollow. Pro usnadnění tohoto procesu nabízí TransFollow připojovací bod k naší platformě prostřednictvím našeho API.

Technická implementace

Všechny zúčastněné strany se mohou připojit k platformě TransFollow – a společně utvářejí výměnu informací. Připojovací bod API slouží jako vstupní místo pro Vás jako dodavatele softwaru. API je veřejná sada „koncových bodů“ nebo funkčních jednotek vytvořených na backend aplikaci. Specifikace API popisuje formát a strukturu hlášení pro tyto koncové body. Backend přijímá informace a editovací příkazy pro připojené systémy přes náš API.

Backend akceptuje informace

Backend přijímá informace zákazníků z externích systémů, jako jsou například TMS, ERP a WMS. Zákazníci mohou požadovat nebo nabízet data ve standardním syntaktickém formátu (JSON) a komunikovat pomocí komunikačního protokolu „http“. Tento proces je chráněn třetími stranami standardní kódovací vrstvou TLS. Hlášení přes koncové body jsou nestavové pro zákazníka a backend.

Koncepce TransFollow

TransFollow převádí všechny individualizované informace do sady koncepcí TransFollow. Všechny zúčastněné strany souhlasí s přenosem informací důležitých pro firmu za těchto podmínek. Společně tedy dosáhneme úspěšné výměny dat. Zde si můžete stáhnout popis všech důležitých koncepcí TransFollow, a to včetně praktických příkladů jejich používání.

Koordinování přístupu

TransFollow je nezávislá platforma vytvořená okolo sdíleného centrálního nákladního listu. Všechny strany účastnící se přepravy mohou sdílet informace o digitálním nákladním listu. Pokud jedna z nich iniciuje změnu, jsou ostatní o tom informováni. Změny jsou dostupné pro připojené systémy všech zúčastněných stran.

Cíle s e-CMR

Každá zúčastněná strana má svůj vlastní cíl s nákladním listem e-CMR. Jedna zúčastněná strana jej používá jako dynamický nákladní list, jiná pro správu vráceného zboží. Tyto volby ovlivňují, obohacují a zrychlují součásti logistického procesu pro všechny zúčastněné strany. Koordinujte svoji metodu práce efektivně se všemi zúčastněnými stranami. Tímto způsobem můžete společně dosáhnout úspěšné integrace. Váš místní distributor Vám velmi rád při tom pomůže.

Správné pořadí informací

Plánování výměny informací krok za krokem znamená: určení každé k dopravě se vztahující činnosti, která vyžaduje informace. A také určení, které informace se zasílají z nebo do platformy TransFollow. Každá činnost při výměně informací se provádí v pořadí operace dopravy:

  • Například systém plánování dopravy vytvoří nákladní dokument, protože má první informace o plánované dopravě.
  • Skladový systém však má více informací o povaze a množství zboží. Doplní tedy informace do nákladního listu.

Výměna informací

Systémy TMS, WMS, FMS a ERP jsou spravovány různými firmami, každý s jejich vlastními postupy a definicí přepravy. Dostupné informace se liší formou a obsahem. Všechny zúčastněné strany však jsou schopny se připojit k platformě TransFollow. Zúčastněné strany společně určí, které informace jsou pro úspěšný pracovní postup relevantní. Tímto způsobem společně utvářejí výměnu informací.

Vytvoření funkčního podrobného plánu

Příjem a odesílání informací platformy TransFollow probíhá částečně paralelně s nejdůležitějším logistickým procesem. Je proto účelné naplánovat přesné načasování a tok těchto informací mezi spolupracujícími systémy. Chcete vytvořit takový funkční podrobný plán? Váš místní distributor Vám velmi rád pomůže.

Technická podpora

Techničtí pracovníci firmy TransFollow Vám nabízejí pomoc při technické implementaci našeho API. Pro získání dalších informací se prosím spojte s naším oddělením podpory zasláním e-mailu na adresu support@TransFollow.org.

Ve vývojové dokumentaci naleznete podmínky a specifikace TransFollow API.

Vývojová dokumentace obsahuje:

  • Specifikace API pro veřejné koncové body.
  • Kapitola Shrnutí vysvětlující autorizaci a první kroky pro používání TransFollow API.
  • Životní cyklus nákladního dokumentu a proces přepravy nákladu.
  • Popis nákladního listu e-CMR platformy TransFollow a schválení TransFollow, struktura účtů a svolení.