O nás

Svět dopravy a logistiky se rychle vyvíjí.

Tempo je určováno dovedností, podnikavostí, technologií a inovacemi. Inovace občas potřebují malé postrčení – a silného hráče, který toto postrčení provede.

Čas na změnu

Naše odvětví se pohybuje rychle dopředu. Všechny segmenty logistického řetězce se optimalizují. V tomto novém světě není místo pro papír: není interaktivní a nespolupracuje s inovativními procesy. Věděli jsme to už určitou dobu. Ale změna nenastane přes noc: dokonce nová řešení dodavatelských řetězců nejsou ještě schopna sledovat vývoj v tomto odvětví. Zvládněte to sami.

Jedna integrovaná platforma

TransFollow se dívá do budoucnosti, a to na základě zájmu v tomto odvětví. Usilujeme o to, abychom byli vůdčí silou při tomto přechodu, a nabízíme nový standard: digitální nákladní listTento nákladní list nám umožňuje poskytnout náhled do celého logistického řetězce na jedné integrované platformě. Vytvářejte, vydávejte a sdílejte nákladní list e-CMR se všemi partnery v dodavatelském řetězci. Vždy znáte stav svého nákladního listu e-CMR. Snažíme se zavádět inovace a převzít odpovědnost za celý řetězec. Spojujeme všechny zúčastněné strany.

Optimální „dodavatelská síť“

TransFollow poskytuje náhled v reálném čase na jedné centrální platformě. Odesílatelé, přepravci a příjemci si tak mohou prohlédnout digitální nákladní list před dopravou a během dopravy za účelem případně potřebného přizpůsobení svého plánování. Z tohoto důvodu již nehovoříme o dodavatelském řetězci, ale o dodavatelské síti, ve které má kdokoli přístup ke stejným informacím v témže čase.

Inovace společně

To je způsob, jak posunujeme dopravu a logistiku vpřed. Dosáhněte spolehlivých výsledků. Digitalizujte celou síť pomocí řešení e-CMR, které pracuje s Vámi. Výsledek: méně administrativní práce, nižší náklady při selhání, racionalizovaná doprava a flexibilní kontrola kvality. A navíc těsná spolupráce mezi odesílatelem, přepravcem a příjemcem. Pro společně prováděnou inovaci odvětví dopravy.

Úkol a vize

  • Náš úkol: Bezpapírová doprava kamkoli a kdykoli. Pro větší předvídatelnost v celém logistické řetězci a nižší náklady pro všechny zúčastněné strany.
  • Naše vize: TransFollow je nezávislá platforma, na které si logistický řetězec digitálně vyměňuje všechny relevantní informace. To strukturálně přispívá k větší předvídatelnosti v celém dodavatelském řetězci a k nižším nákladům za přechod a nákladům při selhání.

Vyvinut trhem, pro trh

TransFollow je holandská iniciativa firem Evofenedex a Transport Logistics Nederland (TLN). Tyto nezávislé oborové organizace pomáhají při implementaci právní normy pro nákladní listy e-CMR. Unie IRU (International Road Transport Union – Mezinárodní unie silniční dopravy) také podporuje platformu TransFollow.

TransFollow nyní tvrdě pracuje na mezinárodním předvedení svého jedinečného řešení e-CMR. Těsná spolupráce s IRU nejen otvírá přístup k národním sdružením, které zastupují zájmy svých členů působících v oblasti silniční dopravy, ale poskytuje také mezinárodní rámec pro standardizaci nákladních listů e-CMR. Společně se všemi těmito nezávislými zúčastněnými stranami pracuje firma TransFollow na implementaci právní normy pro e-CMR.