e-CMR: proč se připojit?

Optimalizujte proces e-CMR a zlepšete komunikaci v celém logistickém řetězci.

Jste poskytovatel softwaru a chcete přispět k novému digitálnímu standardu v oblasti logistiky? Integrujte platformu TransFollow do svého softwarového řešení.

Jednotný digitální nákladní list

V logistice se vše točí okolo efektivnosti. Pomocí platformy TransFollow mohou přepravci, poskytovatelé logistických služeb a příjemci vyplňovat, vyměňovat a podepisovat jeden standardizovaný nákladní list. Toto bezpečné digitální řešení nabízí právní jistotu: nákladní list e-CMR je stejně spolehlivý jako dodávka s papírovým dokladem.

Nezávislá výměna informací

Dlouhá léta bylo plánování a provádění přepravních operací řízeno a ovládáno ICT systémy, jako jsou TMS, ERP a cloudová řešení pro automatizaci a sledování přepravy. Palubní zařízení a aplikace ve smartphonu sledují všechny podrobnosti přepravní operace. Platforma TransFollow byl vyvinuta jako řešení nezávislé výměny mezi těmito systémy.

Přidaná hodnota

Vaše procesy v programech ERP, TMS, WMS, FMS a jiných (zákaznických) softwarových programech a procesy Vašeho zákazníka profitují z integrace s platformou TransFollow. Přidaná hodnota pro Vaše IT řešení v logistickém řetězci přidáním standardního digitálního nákladního listu.

Pro vyšší efektivnost

Standardní připojení k platformě TransFollow obohatí Vaše softwarové řešení externími daty, jako jsou například operace zobrazování a podepisování. Poskytuje jednoduché řešení, které podporuje Vaše klíčové obchodní činnosti. Efektivnost ve Vašem přepravním řetězci lze zvýšit automatickou aktualizací a výměnou informací s Vaším vnitropodnikovým a palubním softwarem a systémy.

Spojení s TransFollow

ERP, TMS, WMS, FMS nebo jiné zákaznické nebo vnitropodnikové softwarové řešení můžete snadno spojit s prostředím TransFollow pomocí našeho připojení API. Více informací můžete nalézt v dokumentaci TransFollow (TFSpecs). Tato dokumentace obsahuje rozsáhlý anglický popis našeho připojení API.

Uživatelské kredity

Vaši zákazníci používají nákladní list e-CMR ze svého vlastního prostředí. Uživatelé TransFollow si kupují kredity pro vydání nákladního listu e-CMR. Tyto kredity jsou dostupné u Vašeho místního distributora a u dodavatelů softwaru pomocí integrace platformy TransFollow. Po provedení integrace s platformou TransFollow můžete nabízet tuto doplňkovou službu svým uživatelům. To se provádí při konzultaci s TransFollow.

Máte zájem?

Zajímá Vás zjistit, jakým způsobem může Vaše organizace profitovat z platformy TransFollow? Kontaktujte svého místního distributora. Chcete se jako poskytovatel softwaru dozvědět více o propojení s platformou TransFollow? Pak kontaktujte TransFollow

Chcete zůstat s námi na předním místě řetězce? Přihlaste se prosím k odběru našeho informačního zpravodaje